Pro řadu firem jde navíc o jedinou možnou cestu, jak získat profesně dostatečně způsobilé a perspektivní pracovníky. Zjištění odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic dokládají, že řadě společností zejména v průmyslu významně vzrostl průměrný čas nutný k zaškolení absolventů. Propojením vzdělání s praxí to chtějí změnit.

Mladí jsou ochotni se kvůli práci přestěhovat

Čeští absolventi středních i vysokých škol mají velkou výhodu ve srovnání se svými vrstevníky ze západní Evropy. Díky přehřátému pracovnímu trhu patří tuzemská míra nezaměstnanosti mladých lidí mezi nejnižší v Evropě.

Podle dat Úřadu práce bylo na tuzemském pracovním trhu od jara 2018 téměř pět let více volných pracovních míst než uchazečů, poměr se obrátil až letos v lednu. S mírným zjednodušením se dá říct, že kdo práci hledá, což je pro absolventy typické, tak ji dříve či později poměrně snadno dokáže najít,“ uvádí HR a Recruitment Manager Moore Advisory CZ, Lucie Krejčová s tím, že mladí Češi jsou obvykle ochotni za prací cestovat či se dokonce přestěhovat. „To je u starších pracovníků s vybudovaným zázemím mnohem složitější a přispívá to ke strukturální nezaměstnanosti v některých regionech,“ dodává Lucie Krejčová.

Kvalita uchazečů bývá nízká zejména v technických oborech

Obecně dlouhodobě nízkou nabídku pracovníků zesiluje také fakt, že do nejmladších skupin produktivního obyvatelstva v těchto letech spadají demograficky nejslabší ročníky narozené na přelomu 20. a 21. století. „Jedna věc je kvantitativní pohled, příznivě však nelze hodnotit ani kvalitu absolventů tuzemských středních a vysokých škol,“ vysvětluje Lucie Krejčová, která spolu s dalšími kolegy poradenské skupiny Moore Czech Republic pozoruje negativní trend.

„Od řady našich klientů víme, že nábor a proškolení absolventů je mnohem složitější než v minulých letech. Zřejmé to je především v technických profesích, ale výjimkou nejsou nedostatky ani pro ekonomické pozice,“ dodává Radovan Hauk, partner Moore Czech Republic s tím, že například u technických oborů mají absolventi minimální zkušenosti s obsluhou pracovních strojů.

Propojení firem s akademickou sférou univerzity neupozaďuje

Firmy tak v rámci možností podávají vzdělání pomocnou ruku prostřednictvím různých partnerství se školami, čímž se snaží ovlivnit úroveň absolventů a sledují tím lepší výchozí pozici při náboru. „Na předních tuzemských školách se spolupráce s praxí v posledních letech zintenzivnila, prostor pro ještě hlubší propojení, které ve výsledku pomůže celému Česku, zde ale stále je,“ uvádí Radovan Hauk s tím, že například obavy z upozadění akademické role univerzit není na místě, protože systémy mohou fungovat souběžně a pozitivně si pomáhat.

Zdroj: www.businessinfo.cz