Odmítavé reakce zazněly z Hospodářské komory ČR i Svazu průmyslu a dopravy.

V reakci na zrušení povinné účasti zaměstnanců v dozorčích radách, které začalo platit od 1. ledna 2014, upravila řada zaměstnavatelů pravidla informování zaměstnanců přímo v kolektivních smlouvách. HK ČR nepodporuje neustálé změny pravidel, které vnáší do právního a potažmo podnikatelského prostředí nejistotu,“ uvedla tisková mluvčí Hospodářské komory ČR Karolína Kyselová.

Zmíněný zákon je účinný teprve dva roky. Firmy obecně považují za jednu z překážek pro svůj byznys permanentní změny legislativy, které jim přidělávají práci.

Podle zástupců komory si navíc předkladatelé zákona „neuvědomují finanční dopady, které bude zákon na podnikatelské subjekty mít.“ Akciové společnosti budou muset opět změnit své zakladatelské dokumenty a znovu provést notářský zápis.

Máme se zaměstnanci negativní zkušenosti

Proti je podle nedávného interního průzkumu také většina členských firem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Majitelé firem a zástupci jejich vrcholového managementu tvrdí, že mají s dřívějším působením zástupců zaměstnanců v dozorčích radách negativní zkušenosti. Prý byli obvykle pasivní při rozhodování o strategických otázkách. Podle průzkumu měli zástupci zaměstnanců také často omezený pohled na situaci a budoucí vývoj podniků.

Zástupci zaměstnanců podle závěrů zjištění spíše suplují činnost odborů, oproti potřebě vlastníků firem, kteří potřebují mít kontrolní či koncepční orgán k posuzování činností a kroků vlastníkem najatých manažerů,“ upřesnil tiskový mluvčí SP ČR Milan Mostýn.

V průběhu platnosti nového zákona o obchodních korporacích využily zejména menší akciové společnosti možností nové úpravy a například zavedly jednočlennou dozorčí radu či počet členů dozorčí rady nedělitelný třemi nebo zvolily monistickou strukturu společnosti. Pro tyto společnosti by znovuzavedení povinné participace zástupců zaměstnanců v dozorčí radě představovalo zásah do jejich vnitřní organizace,“ doplnil mluvčí.

Změna je podle SP ČR z hlediska dopadů na podnikatelský sektor velmi závažná, na což zástupci svazu upozorňovali zejména v meziresortním připomínkovém řízení a při dalších jednáních s vládou.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-