Cílem výzvy je podpořit udržitelnost české ekonomiky zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. „Malé, střední, ale i velké podniky mohou podporu využít na zavádění technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury – například do lahví nebo CNG vozidel“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Realizace projektů povede také k větší soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích tím, že firmy budou více využívat obnovitelné zdroje energie, čímž se kromě konkurenceschopnosti zvyšuje také celkový inovační potenciál ČR.“

Podpora se tentokrát více zaměřuje na velké podniky, pro které je nově určeno až 80 % finančních prostředků – což je oproti předchozí výzvě dvojnásobek. Všechny společnosti mohu získat dotace až do výše 35 milionů korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na webu agentury API.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i e-mailem nebo telefonicky přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Zdroj: www.businessinfo.cz