Jedná se o poukázky pro firmy, které si díky nim mohou objednat výzkumné a vývojové služby univerzit,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Podle něj za úspěchem firem na českém i mezinárodním trhu stojí většinou zdokonalení technologií při výrobních postupech.

Právě inovace vzniklé ve spolupráci vysokých škol a firem jsou motivací pro další společnosti, aby se do projektu inovačních voucherů také zapojily. Kraj navázal spolupráci s šesti vysokými školami.

Firmy mají zájem nejen o Univerzitu Tomáše Bati, ale také o Vysoké učení technické v Brně a Vysokou školu Báňskou v Ostravě,“ doplnil hejtman.

Co si myslíte o univerzitních inovacích?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.