Zatímco za posledních pět let můžeme díky slabším ročníkům sledovat klesající počet absolventů středních škol řádově o deset procent, počet studentů vysokých škol se od roku 2001 zdvojnásobil až na 400 tisíc. S rostoucím počtem studentů se ztrojnásobil i počet absolventů, částečně i kvůli rozdělení studia na bakalářské a magisterské. Vedle počtu absolventů je velký problém v nesouladu studijních oborů s potřebami trhu práce,“ uvedla Kateřina Jaroňová z Profesia.cz.

Vloni nejčastěji hledali personalisté mezi čerstvými absolventy středních škol v databázi životopisů obor strojírenství (6,35 zobrazení), informační technologie (5,48 zobrazení), elektrotechnika a energetika (4,92), ekonomika a účetnictví (2,55) a administrativa (2,35).

Pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří mají praxi, je situace nejpříznivější v oborech informační technologie (7,10 zobrazení), elektrotechnika a energetika (4,46 ), strojírenství (3,96), management (2,84) a bankovnictví (2,82).

Zaměstnavatelé měli loni zájem o životopisy absolventů vysokých škol především v oborech informační technologie (14,64 zobrazení), strojírenství (8,98), elektronika a energetika (8,62), automobilový průmysl (5,95) a ekonomika a účetnictví (5,5).

Z hlediska atraktivity životopisů vysokoškoláků s praxí, největší zájem vzbuzují už několik let uchazeči z oboru informačních technologií (14,56 zobrazení), strojírenství (6,51), elektrotechniky a energetiky (5,91), managementu (5,2) a managementu kvality (pět zobrazení).

Jak by se podle vás vyřešil nesoulad mezi počtem studentů a požadavky trhu práce?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.