Česká republika je se svou mírou nezaměstnanosti premiantem celé Evropské unie. Práci v tuzemsku nemá podle nejnovějších dat Eurostatu pouze 3,8 procenta obyvatel. Příznivá situace na trhu práce však přináší problémy firmám, které marně shánějí kvalifikovanou pracovní sílu. Podle průzkumu, který provedla Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) mezi 216 firmami, se 85 procentům podniků nedaří najít kvalifikované absolventy středoškolských oborů s výučním listem. Jen o něco lepší je pak situace u absolventů s maturitou a vysokoškoláků.

Nedostatek odborných pracovníků přitom může vést ke snížení konkurenceschopnosti Česka a vyústit až v odchod průmyslových podniků do jiných lokalit. Již nyní podle ČNOPK řada firem svou investici v tuzemsku odkládá nebo ji realizuje jinde.

Hlavní příčinu stávající situace vidí zástupci komory v nedostatečném zaměření odborného vzdělávání na praxi. “Je nutné, aby žáci měli praktické zkušenosti s novými technologiemi. Ty mohou získat pouze přímo ve firmách,” říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK. Studenti podle něj momentálně nemají možnost přijít do kontaktu s reálným výrobním provozem.

Důležitou roli hraje i nízká atraktivita technických oborů. V Česku je na zaměstnání ve strojírenských závodech stále nahlíženo jako na “špinavou” práci. Taková představa je podle zástupců podniků mylná, v celém odvětví dochází k rostoucí automatizaci a tím se celý výrobní proces modernizuje.

Jedním z možných řešení může být dovoz chybějící pracovní síly ze zahraničí. V srpnu schválila vláda koncepci, na základě které může do Česka dorazit ročně až pět tisíc Ukrajinců. Ti by zde měli zastávat nejrůznější profese od zámečníka až po obráběče kovů. Agenturní pracovníky z Rumunska nebo Bulharska už v Česku zaměstnává výrobce autodílu Borgers. Od ledna pak společnost, která ve svých čtyřech provozech na Plzeňsku dává práci více než třem tisícům lidí, přijme i první Ukrajince. Borgers však rovněž spolupracuje s řadou škol a snaží se přilákat studenty k technickým oborům.

Pavel Roman ze společnosti Bosch vidí import pracovníků jako rizikový a myslí si, že české firmy by se daleko více měly starat o duální systém vzdělávání. To znamená, že by praktická část výuky studentů probíhala přímo v podnicích. Českým firmám navíc podle něj nechybí pouze absolventi s výučním listem. “Na implementaci nových technik do výroby potřebujeme vzdělané lidi,” říká Roman.

Lepší koordinaci mezi zaměstnavateli a školami by uvítal také ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání Petr Bannert. V tom podle něj české firmy výrazně zaostávají za Německem, kde je duální systém podstatně více zažitý. “Zájem žáků základních škol o technické obory mírně roste, nicméně je potřeba, aby žáci v oboru i v budoucnosti pracovali,” říká. Průzkum ČNOPK přitom ukázal ochotu firem více se školami spolupracovat, dvě třetiny dotázaných podniků se totiž vyslovily pro uzákonění určité formy duálního vzdělávání.

Podle Bannerta je potřeba také změnit systém financování školství tak, aby žáci nebyli zbytečně drženi na maturitních oborech v případě, že nemají předpoklady k úspěšnému složení maturitní zkoušky, a bylo jim umožněno přejít na obor s výučním listem.

Ministerstvo školství se rovněž snaží vrátit technickým oborům prestiž. Novinkou je zavedení funkce kariérního poradce, který by měl dětem pomoci s jejich budoucím pracovním zaměřením. Dosud tuto funkci vykonával výchovný poradce, který měl však na starost řadu dalších oblastí.

Průzkumu ČNOPK zaměřeného na nedostatek kvalifikovaných pracovníků se zúčastnily převážně menší a střední podniky do 250 zaměstnanců, které tolik nesází na automatizaci a jsou tak stále odkázány primárně na manuální práci.

Zdroj: převzato z www.Ihned.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-