Nejčastější komplikací bylo, pokud mělo dojít k navázání vzájemných kontaktů, že reakce firem i univerzit byla často zdrženlivá.

Spojit zájmy firem a plány škol se proto rozhodlo pokusit Regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR v Moravskoslezském kraji společně s Centrem transferu technologií VŠB – Technické univerzity Ostrava seminářem, nazvaným „Nové trendy v energetice“. Ten měl zástupcům firem představit projekty a služby energetických pracovišť VŠB – TUO. Semináře se zúčastnili tři desítky zástupců průmyslových společností, nejen z Moravskoslezského kraje.

Esem semináře bylo představení projektu Enet. Původně měl posluchačům vysvětlit detaily projektu jeho vedoucí – Tomáš Čermák, emeritní rektor univerzity. Seminář však kvůli zaneprázdnění nakonec vedla vedoucí katedry energetiky fakulty strojní Dagmar Juchelková.

Cílem projektu Enet je výzkum v oblasti bezpečného využívání a dodávání energie, včetně její akumulace. Projekt Enet tak poskytuje firmám komplexní řešení jejich problémů v energetice. Součástí prezentace bylo ale i představení konkrétních příkladů spolupráce univerzity s průmyslovými podniky na půdě katedry energetiky.

Z ohlasů účastníků semináře vyplynulo, že velmi zajímavá byla i prezentace ředitele Výzkumného energetického centra VŠB – TUO Tadeáše Ochodka. VEC kromě vědecko-výzkumné činnosti nabízí firmám pestrou škálu služeb, jde například o energetické audity, optimalizační studie a jiné specializované energetické služby. Toto pracoviště „spolkne“ jen sedm procent svého rozpočtu z prostředků univerzity.

Protože se seminář konal na akademické půdě, byla praktická část vyvážena teoretickou. O tu se postaral Mojmír Vrtek z katedry energetiky, který představil aktuální otázky problematiky obnovitelných zdrojů. Proděkan Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Zdeněk Toman se pak věnoval problematice energetické účinnost, přičemž jeho přednáška byla okořeněna poutavým vyprávěním o historii průmyslu v regionu.

Odezva na seminář byla ze strany firem velmi příznivá. „Takových akcí by se mělo konat více“ podotkl například Karel Kuchta ze společnosti Phoenix-Zeppelin.

S kolegy z Centra transferu technologií jsme se shodli, že v obdobných seminářích, zaměřených na různé obory budeme pokračovat.

Petr Holica, Regionální manažer SP ČR pro Moravskoslezský kraj