„Pokud by stát nastavil odpovídající pravidla, až 80 procent zaměstnavatelů by mohlo financovat studenty,“ citoval server eSondy.cz Jana Rafaje, viceprezidenta SP ČR. Podle statistik OECD z roku 2010 patří spolupráce českých podniků a vysokých škol v celosvětovém měřítku k těm nejslabším. Firmy jsou ale ochotny zaplatit studentům stipendium v oborech, které jsou pro ně potřebné, ale narážejí při tom na chronický problém českého vzdělávacího systému. Tím je neexistence finanční motivace k intenzivní spolupráci mezi českými univerzitami a průmyslem.

Podle viceprezidenta SP ČR Jana Rafaje je třeba, aby firmy měly možnost odepisovat si investice za podporu vědy a výzkumu a jejich aplikovatelné výsledky. Stát podle něj zatím nebere v potaz skutečnost, že sedmnáct procent firem vyplácí stipendia pro studenty oborů, které potřebují, a to bez daňového zvýhodnění.  Český vzdělávací systém podle stanoviska SP ČR trpí také tím, že tu existuje nesoulad mezi systémem financování a fungováním univerzit a tím, co si žádá trh práce.
Jiný průzkum, který vypracoval rovněž Svaz průmyslu a dopravy ČR, ovšem již v roce 2008, říká, že více než dvě třetiny absolventů technických a ekonomických oborů nemá žádnou praxi a absolutně se nevyzná v tom, jak firmy fungují.

-pda-