Krize, vysoká inflace i dopady konsolidačního balíčku vlády ovlivňují kondici tuzemských firem. Podniky se stále potýkají s nedostatkem pracovní síly, přesto většina hodnotí svou ekonomickou situaci kladně a plánuje i pro rok 2024 zvyšování mezd.Více než čtyři pětiny firem, zejména ty větší, hodnotí svou ekonomickou kondici jako dobrou. Vyplývá to z průzkumu PKF Apogeo ve spolupráci se společností IPSOS.

Mzdy chceme zvyšovat, ale méně

Přibližně dvě třetiny firem očekávají v následujícím období mírný ekonomický růst, přestože je stále trápí český evergreen – nedostatek kvalifikované pracovní síly. Třetina firem aktuálně hledá nové pracovníky ve stejné míře jako před rokem. Další třetina je postrádá ještě více než loni.

Většina velkých a středně velkých firem nehledí na krizi a pravidelně valorizuje mzdy. Malé podniky pak přistupují k zaměstnancům individuálně dle výkonu. Průzkum ukázal, že v příštím roce plánuje zvýšení mezd 84 procent tuzemských podniků.

„Navýšení mezd, které firmy plánují na příští rok, se bude v průměru pohybovat do 10 procent. Menší firmy s 1 až 49 zaměstnanci přistupují k zaměstnancům individuálně, plošná opatření zatím nezavádějí kvůli nárůstu inflace,“ sděluje Managing Partner PKF Apogeo Tomáš Pacovský.

Firem se dotýkají také legislativní úpravy související s konsolidací veřejných financí či změny v zákoníku práce. Přibližně třetina zaměstnavatelů už omezila nebo má v plánu omezit pracovní smlouvy na dohodu o pracovní činnosti (DPP) a dohodu o provedení práce (DPČ).

Zákoník práce totiž zajišťuje takzvaným dohodářům lepší podmínky než dosud, staví je téměř na úroveň zaměstnanců a pro zaměstnavatele znamená vyšší finanční i administrativní zátěž. „K omezení dohod o provedení práce již dochází a dále docházet bude, ztratí totiž pro zaměstnavatele atraktivnost,“ upozorňuje Payroll & HR Outsourcing Team Leader Jana Hajdová.

Nemocenské pojištění zvažuje ve mzdě kompenzovat pouze pětina firem. Nadpoloviční většina podniků má opačný přístup.

Polovina firem zaměstnává cizince

Potíže s nedostatkem pracovní síly, řeší firmy často náborem zahraničních pracovníků. Podle zmíněného průzkumu zaměstnává cizince necelá polovina podniků, a to zejména ty s 50 a více zaměstnanci. Ve většině případů se jedná o zaměstnance pocházející z evropských států.

Malé společnosti využívají zahraniční pracovníky méně často, nicméně jak ony, tak i velké firmy obsazují zahraničními pracovníky nejčastěji dělnické či jiné méně kvalifikované pozice.

„Malé společnosti využívají zahraniční pracovníky obecně méně často, u těch s počtem zaměstnanců pod 50 je to pouze okolo 21 %. V případě středně velkých firem již využívá zahraniční pracovníky 57 procent, v případě velkých podniků je to 60 procent,“ dodává Tomáš Pacovský.

Práce z domova na ústupu

Legislativní změny se v poslední době dotkly také zaměstnaneckých benefitů. Zhruba 82 procent firem stále považuje zaměstnanecké benefity za důležité.

„Malé společnosti nepovažují zaměstnanecké benefity za tolik důležité, a proto je poskytují méně často a investují do nich méně prostředků oproti větším firmám,“ komentuje zjištění výzkumníků Senior Partner PKF Apogeo pro oblast transakcí Pavel Postl.

Práci z domova umožňuje průměrně 70 procent firem, z toho dvě pětiny plošně. Zhruba čtvrtina zaměstnavatelů plánuje vzhledem k nové legislativě možnost práce z domova omezit. Většina respondentů neposkytuje svým lidem zaměstnanecké akcie a neplánuje je ani zavádět.

Šetření IPSOS mělo za cíl identifikovat aktuální trendy, ale také upozornit na výzvy, kterým české firmy v oblasti zaměstnanosti čelí. Podobné průzkumy by se měly opakovat dvakrát ročně.

Zdroj: www.businessinfo.cz