Téměř všechny zúčastněné společnosti nabízejí studentům pracovní pozice (96 %). S velkým odstupem jsou na druhém a třetím místě v pořadí nabídky témat diplomových prací (55 %) a placených stáží a praxe (47 %). U neziskových organizací je nejčastější nabídka témat diplomových prací (65 %) následovaná stážemi a praxí (50 %).

Z výsledků průzkumu také vyplynulo, že firmy chtějí nejčastěji komunikovat se studenty prostřednictvím veletrhu pracovních příležitostí (80 %). Druhé místo patří inzerci nabídek pro studenty, kterou volilo 65 % firem. Třetí nejčastějším způsobem je spolupráce s kariérními centry univerzit (59 %). Čtvrtou velkou skupinu představuje setkání zástupců firmy se studenty formou přednášky nebo workshopu (55 %).

U neziskových organizací je nejčastěji zmiňovaným způsobem (67 %) setkání zástupců firmy se studenty formou přednášky nebo workshopu. Druhou formou komunikace, kterou zvolila víc než polovina neziskových organizací, je veletrh pracovních příležitostí (55 %).

Firmy se podle průzkumu zúčastnily loňského JobChallenge především kvůli tomu, aby získaly potenciální zaměstnance a prezentovaly zde svou společnost. Veletrh jim také umožnil navázat kontakt se studenty pomocí databáze životopisů (CV) nebo přímého kontaktu na místě.

Celkem 51 firem a 12 neziskových organizací odpovídalo v rámci dotazníku i na následující otázku: Znáte Svaz průmyslu a dopravy ČR a aktivity, které pro své členy organizuje?

Kladně odpovědělo 9 firem a 2 neziskové organizace, záporně 38 firem a 10 neziskových organizací. Žádnou odpověď neuvedly 4 firmy.

graf č. 1

Poznámka: Průzkumu se zúčastnilo 63 respondentů z řad firem a neziskových organizací.

graf č. 2

Poznámka: Průzkumu se zúčastnilo 51 firem a 12 neziskových organizací.