Firmy hledají

ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již více než pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2018 optimistické náborové plány. 7 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 1 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2018 hodnotu +6 %, což je druhá nejvyšší hodnota pro poslední čtvrtletí roku za celou historii průzkumu od roku 2008 (nejsilnější Q4 byl v roce 2016).

Porovnání organizací podle velikosti

Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích rozdělených podle velikosti podniku očekávají nárůst počtu zaměstnanců. Nejvíce nabírají velké společnosti nad 250 zaměstnanců, kde 35 % bude nabírat a pouze 5 % propouštět (Čistým indexem je tedy +30). Středně velcí zaměstnavatelé vykazují Čistý index +15 % a zaměstnavatelé v malých podnicích a mikropodnicích +5 %.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v 8 z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové plány předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a Stavebnictví s Indexem +10 %. Následuje Velkoobchod a maloobchod s Indexem +9 % a Zpracovatelský průmysl +8 %. Zaměstnavatelé hlásí pesimistické náborové plány ve dvou odvětvích, a to Ubytování a stravování s Indexem -7 % a Těžba nerostných surovin -2 %.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců a Index ve sledovaných regionech je na podobné úrovni. Čechy vykazují Index +7 %, Morava +6 % a Praha +5 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím optimismus v Čechách vzrostl o 4 procentní body a v Praze o 3 procentní body. Naopak na Moravě pokleslo tempo náboru o 9 procentních bodů.

Zdroj: https://www.manpowergroup.cz/pruzkumy/