Vzniká tak paradoxní situace, v níž velká část poptávky na pracovním trhu není uspokojena. Požadavky firem se nedokážou potkat s tím, co armáda nezaměstnaných nabízí, a hodnota talentovaných lidí na trhu roste. Získat je nebude jednoduché,“ zdůrazňuje Adam Salomon z personálně-poradenské společnosti McROY Czech.

Do hry podle něj vstupuje takzvaná digitální generace Y, která odmítá přesčasy a rutinní, nezajímavou práci. Mladí lidé kladou větší důraz na vzdělávání a další rozvoj. Tomuto trendu se musejí přizpůsobit i firmy. Klasická inzerce volných pracovních míst ustupuje, do popředí se při hledání dostávají sociální média.

Kdo chce získat inovativní, kreativní a nadšené lidi, musí sám k jejich náboru přistupovat inovativně, kreativně a s nadšením. Firmy ale potřebují změnit i své pracovní prostředí, jinak ty nejlepší talenty nezískají,“ varuje Salomon.

Generace Y, tedy lidé narození v letech 1982–2000, bude v roce 2020 představovat přibližně polovinu celosvětové pracující populace, přičemž v České republice žijí jejích příslušníků skoro 3 milióny. Jsou ambiciózní, kladou důraz na image a postavení, chtějí svobodu, kreativitu a flexibilitu.

Jejich rodiče na ně neměli většinou čas, proto lidé generace Y přistupují k práci jinak a nemíní kariéře obětovat svůj osobní život. Nejenže nechtějí pracovat přesčas, ale kladou větší důraz na rodinu a soulad soukromého a pracovního života, na work-life balance,“ připomíná Salomon.

Právě tyto lidi budou firmy muset podle něj zaujmout. „Jednou z možných cest je tvorba kvalitního pracovního prostředí a nastavení firemních procesů tak, aby práce zasahovala do osobního života co nejméně,“ doplňuje Tomáš Surka, Country Manager rovněž ze společnosti McROY.

Dobré výsledky v této oblasti mohou přinést i finančně nenáročná řešení. Jde například o zkrácené pracovní úvazky, dále pak o pohyblivou pracovní dobu či o možnost práce z domova. „Flexibilita neznamená, že zaměstnanci pracují méně. Znamená, že pracují jinak,“ zdůrazňuje Surka.

Při tomto stylu nastavení práce manažeři kladou důraz na výsledky práce, ne na místo a čas, v jehož rámci zaměstnanci na svých úkolech pracují. Flexibilita je možná i ve výrobě, minimálně ve formě nastavení směn a přestávek.

Právě tyto formy benefitů budou v budoucnu rozhodovat o tom, zda firma dokáže získat skutečně talentované lidi nebo ne. Tlak na změnu pracovního prostředí se bude postupně zvyšovat. V roce 2025 bude generace Y tvořit již 75 procent celosvětové pracující populace. Firmy však potřebují začít se změnami již dnes,“ zdůrazňuje Tomáš Surka.

Jaká je podle vás nejlepší motivace pro talentované mladé lidi?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.