Rozvoj průmyslové automatizace v jednotlivých odvětvích zaznamenáváme již několik posledních desetiletí a dosavadní vývoj ukazuje, že se zatím žádné katastrofické scénáře na trhu práce nenaplňují. V současné době firmy spíš lidi shání, než že by je nějak masivněji propouštěly. „Ze zkušenosti vím, že některé firmy propustily maximálně do deseti procent lidí, převážně agenturních zaměstnanců. Tedy na kmenové zaměstnance má tento proces zatím minimální dopad,“ komentuje Jiří Holoubek.

Nové technologie v Česku nejvíce ohrožují rutinní dělnické profese ve zpracovatelském průmyslu, zaměstnance v logistice a lidi v administrativě. „Odhadujeme, že přibližně až 30 % zaměstnanců se přesune z průmyslové výroby do oblasti služeb souvisejících s produkty, na jejichž výrobě se v minulosti podíleli,“ doplňuje Holoubek.

Odhady na úbytek pracovních míst v České republice do budoucna se různí. Podle studie zpracované Úřadem vlády ČR bude v roce 2029 v ekonomice existovat 3,9 milionu pracovních míst. Podle odhadů ubude 700 tisíc pracovních míst. V důsledku modernizace ale vznikne 300 tisíc nových pozic. Pozitivní roli sehraje demografický vývoj. Podle predikce ČSÚ se v roce 2029 bude o práci ucházet přibližně o 400 tisíc lidí ve věku 20-64 let míň, než v roce 2015.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-