Podpora z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) reaguje na aktuální dění na trhu práce prostřednictvím tří projektů Vzdělávejte se pro růst!, které pomáhají zajistit vzdělávání pro odvětví, která mají výrazný podíl na tvorbě HDP, a tím pádem vytvářejí nové pracovní příležitosti. Všiml si toho server Novinky.cz.

Z projektů je možné čerpat dotace prostřednictvím místních úřadů práce. Mezi klíčové projekty podle Novinek.cz patří:

  • Podpora nových pracovních míst – aktivita, jejímž cílem je podpořit firmy a odvětví, jež mají do budoucna potenciál a ve kterých mohou vznikat perspektivní pracovní místa. Je zaměřena na firmy z oboru strojírenství, stavebnictví, odpadového hospodářství, subjekty poskytující terénní i ambulantní sociální služby a malé a střední podniky ze sféry nezávislého maloobchodu mohou z projektu čerpat peníze na vzdělávání svých zaměstnanců až do konce května roku 2013.
  • Projekty určené regionům – vznikají další regionálně zaměřené projekty z výzvy s názvem Vzdělávejte se pro růst! – regiony směřují podporu přímo do 13 krajů. Ty si již samy rozhodují podle aktuální ekonomické situace, do kterých prorůstových odvětví podporu nasměrují. Dotace z tohoto programu bude možné čerpat do května 2014.
  • Projekt na pomoc nezaměstnaným – Třetí projekt Vzdělávejte se pro růst! – rekvalifikace pomáhá uchazečům a zájemcům o zaměstnání registrovaným na úřadu práce najít takový obor, ve kterém budou mít šanci získat perspektivní práci. Tato akvitia by podle záměřů ministerstva práce a sociálních věcí měla pomoci lidem získat odborné dovednosti a nalézt pracovní uplatnění nezaměstnaným, kteří se svou současnou kvalifikací stěží hledají zaměstnání. Rekvalifikace z tohoto programu bude možné realizovat až do června 2014.

Víte, kde hledat informace o tom, jak podpořit zaměstnanost ve vašem regionu či firmě?

Podělte se o případné zkušenosti s ostatními pod tímto článkem nebo na Facebooku.