Podle studie, kterou společně vypracovaly firma IBM a Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA), se totiž manažeři předních domácích firem domnívají, že talentů není dostatek. Podle řady dotázaných se tento problém stává nejvýznamnějším faktorem, který bude ovlivňovat vývoj trhu práce v následujících létech. Na svědomí to má podle zástupců firem i nedokonalý vzdělávací systém, na kterém je stále více vidět, že nenutí absolventy k praktickým zkušenostem. Studenti mají také malou schopnost generalizace a nadhledu.

Cestou ke zlepšení dnešní situace může být i vyšší podpora investic do vývoje a výzkumu. Nové ekonomické prostředí označuje za méně předvídatelné přes 86 procent respondentů studie IBM a IDEA a 68 procent dokonce za výrazně nestabilnější. Z výsledků studie také vyplývá, že firmy očekávají nutnost dalších změn ve svém fungování. Téměř 96 procent všech respondentů uvedlo, že se jejich společnost bude muset adaptovat na nový vývoj zejména tržního prostředí. Za úspěchem podle manažerů firem bude stále více stát pružnost, kreativita, akceschopnost a orientace na zákazníka.

-pda-