Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) pomocí workshopů předává zaměstnavatelům informace o možnostech zaměstnávání odsouzených. Na pravou míru uvádí mnohdy zkreslené informace nebo bezdůvodné obavy zaměstnavatelů. „Zaměstnávání vězňů má svá specifika. S ohledem na omezené možnosti zaměstnávání vězňů mimo věznice a požadavky na ostrahu je organizačně nejjednodušší, pokud má firma možnost zřídit pracoviště přímo ve věznici. Odsouzení představují stabilní a v určitých ohledech i levnější pracovní sílu,“komentuje Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Za dobu konání workshopů zaměstnanost vězňů rapidně stoupla. Jsem ráda, že firmy našly potenciál pracovní síly i ve vězních. Někteří zaměstnavatelé navíc mohou odsouzeného, který pro ně v době výkonu trestu pracoval, zaměstnat i po propuštění. Výhodou je, že v té době je již vyškolený. Není tedy pro firmu nováček. Odsouzeným zase práce v době výkonu trestu umožňuje zachovat si pracovní návyky nebo i částečně splácet své závazky,“ dodala Jitka Hejduková.

Dle ředitele Věznice Všehrdy Pavla Vagnera je ve výkonu trestu odnětí svobody přibližně 600 mužů. “Zaměstnanost se dlouhodobě pohybuje kolem 70 procent. Odsouzení pracují pro firmy v automobilovém průmyslu, při výrobě klimatizací, při kompletaci výrobků, v kartonárně, podílíme se na úklidu města, při třídění odpadků, při odchytu a porážce drůbeže. Dále pak odsouzení zajišťují i sezónní práce v sadařství. Naším cílem je získávat pro odsouzené práci nejen po dobu výkonu trestu odnětí svobody, ale také pomoci při hledání uplatnění po propuštění,” uvádí Pavel Vagner.

Aby lidé se záznamem v trestním rejstříku našli vhodné pracovní uplatnění, uzavřely počátkem roku Vězeňská služba ČR a Úřad práce ČR memorandum, které cílí na rekvalifikace osob už ve výkonu trestu. Workshopu se proto také zúčastnili zástupci úřadu práce, ministerstva spravedlnosti či RUBIKON CENTRUM, Z. Ú., neziskové organizace, která s odsouzenými dlouhodobě pracuje a pomáhá jim uplatnit se na trhu práce.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se zabývá problematikou zaměstnanosti dlouhodobě. Déle než dva roky pořádá vzdělávací semináře pro firmy přímo v areálu věznic, seznamuje je s vedením věznic a možnostmi zaměstnávat odsouzené i osoby propuštěné z výkonu trestu. Do projektu zaměstnávání odsouzených se zapojují firmy z různých odvětví. Za dobu trvání projektu SP ČR proškolil na seminářích přes sto firem.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-