Během prvního pololetí letošního roku přišlo na rekvalifikační kurzy téměř 18 tisíc lidí. Úspěšně jich rekvalifikaci zakončilo zhruba 10 tisíc. Nejvíce se lidé chtějí vzdělávat v oblasti výpočetní techniky, jak potvrzuje mluvčí generálního ředitelství Úřadu práce Kateřina Beránková.

„Jsou to základní počítačové dovednosti, kde bylo zhruba 3500 účastníků, zdravotní a sociální oblast s 2100 účastníky, pak jsou to svářečské kurzy, speciální počítačové dovednosti. V kurzu jsou samozřejmě i obory jako účetnictví a zájem je i o řidičské průkazy od skupiny C, to znamená včetně profesních průkazů,“ přibližuje Beránková.

Firmy ale stále hůře shánějí elektrikáře, zámečníky, strojaře nebo IT specialisty. Školy totiž podle odborníků nabízejí jiné profese, než potřebují podniky. Podle Miloše Rathouského ze Svazu průmyslu a dopravy bude trvat několik let, než se ve správném bodě střetnou nabídka s poptávkou.

„Řešení té věci bude trvat tři až pět let, pokud se nastaví ty struktury a kapacity oborů podle požadavků trhu práce. Takže je to dlouhodobý trend, který je podpořen také tím, že generace technicky vzdělaných odborníků zrovna odchází do důchodu a není, kdo by je nahradil. Tyto dva trendy se vlastně potkávají, a tím se každý rok neustále zvyšuje nedostatek technicky vzdělaných odborníků,“ vysvětluje Rathouský.

Třeba průmysl, který zaměstnává zhruba 35 procent ze všech pracujících lidí v České republice, potřebuje teď podle Svazu průmyslu a dopravy až 50 procent dobře vzdělaných a zkušených pracovníků. Ministerstvo práce a sociálních věcí už dříve spustilo projekt, který by měl podpořit odborný rozvoj zaměstnanců ve firmách.

Vedle toho má resort i podpůrný program pro firmy. Ty by měly mít větší šanci zachovat pracovní místa. Kvůli administrativní náročnosti se ale do něho podle Svazu průmyslu a dopravy nahlásilo málo firem, které vyčerpaly jenom 11 milionů korun. Celkový rozpočet projektu je přitom 400 milionů.

Jaké máte zkušenosti s rekvalifikačními kurzy?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.