V projednávané věci nebylo mezi účastníky řízení sporu o tom, že se žalobkyně dopustila vytýkaného správního deliktu, tedy že zaměstnancům nerozvrhla pracovní dobu tak, aby měli zákonem stanovený odpočinek v týdnu. Jediným a zásadním žalobním bodem žalobkyně byla nepřiměřenost výše uložené pokuty,“ uvedla mluvčí soudu Lucie Böhmová.

Dny nepřetržitého odpočinku v týdnu jsou určeny k tomu, aby se zaměstnanci zotavili, a je povinností zaměstnavatele, aby takový nepřetržitý odpočinek zajistil,“ řekla Böhmová.

Pokud jde o pokutu, z jejího charakteru vyplývá, že má být individuální a přiměřená a že musí reflektovat i majetkové poměry potrestaného.

V daném případě se u žalobkyně jednalo o protiprávní jednání, za které jí již jednou byla uložena sankce ve výši 30 000 korun. Pokuta uložená při předchozí kontrole se tedy zcela minula účinkem a je logické, že v nyní projednávaném případě byla uložena pokuta podstatně vyšší,“ dodala mluvčí s tím, že firma má základní kapitál ve výši bezmála tři miliardy korun, tedy půlmiliónová pokuta je zcela přiměřená.

Problémy s pracovními podmínkami měl Foxconn i mimo ČR. Kritiky se dočkal například loni v říjnu poté, co se na veřejnost dostaly informace o podmínkách v čínských továrnách, kde vyrábí pro společnost Apple.

Foxconn je největším smluvním výrobcem mobilů na světě, pracuje pro něj milión lidí. V Česku působí od roku 2000 a v továrnách v Pardubicích a Kutné Hoře zaměstnává 5000 lidí.

Znáte podobný případ, kdy firma brání zaměstnancům v odpočinku?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.