Vyplývá to z analýzy Ženy ve finančnictví: odrazový můstek k pozicím ve správní radě?, kterou vypracovala Asociace certifikovaných účetních spolu s organizací Rada pro ekonomický a společenský výzkum při Cranfield School of Management a publikoval server Novinky.cz.

Téměř polovina žen, přesně 45 procent, které zastávají funkci ředitelky, disponuje kvalifikací ve finančnictví. Finančním vzděláním se pak může pochlubit celkem 65 procent žen.

Z analýzy rovněž vyplynulo, že více než polovina nových neexekutivních ředitelek má potřebné vzdělání ve finančnictví. U mužských kolegů hovoří statistiky následovně: 26 procent mužů má kvalifikaci ve finančnictví a 44 procent finanční vzdělání.

Všechny tři skupiny respondentů, tedy headhunteři (hledači šéfů), předsedové a ženy působící ve správních či dozorčích radách, se shodly na tom, že finanční vzdělání ženám výrazně pomáhá při postupu na nejvyšší příčky firemního managementu.

Podle zprávy je řeč čísel jazykem správních rad. Schopnost podat finanční informace umocňuje důvěryhodnost daného člověka a stává se tak jedním z rozhodujících faktorů při výběru ženy do správní či dozorčí rady. Tento názor sdíleli především respondenti z řad pracovníků personálních agentur.

Výzkum rovněž vypovídá o tom, že ženám se obvykle daří dosahovat těch nejvyšších pozic právě prostřednictvím finančnictví, což může mít dopad i na další obory, v nichž bude zájem povyšovat talentované ženy. Z analýzy ovšem také vyplývá, že ženy ke kariérnímu postupu navíc potřebují budovat síť společenských styků, využívat konexe a prakticky prokazovat svou finanční odbornost.

V průzkumu ACCA pořádaném v roce 2011 u příležitosti 100. výročí Mezinárodního dne žen, jehož se zúčastnilo 214 manažerů a manažerek českých firem, se téměř 59 % mužů vyjádřilo, že v České republice je mezi manažery příliš málo žen. Mezi ženami je tento pocit ještě výraznější. Myslí si to až 83 % z nich.

Ženy a muži se v průzkumu ACCA shodli v otázce, zda jsou ženy v některé oblasti nadprůměrně zdatné. Nejčastěji uvádějí personalistiku (87 %) a marketing (68 %). Jen zanedbatelná část (přibližně 1 %) respondentů obou pohlaví si myslí, že se ženy hodí do provozu a výroby, kam však v mnoha organizacích patří také lukrativní informační technologie nebo logistika.

Myslíte si, že finanční vzdělání ženám pomáhá při postupu na nejvyšší manažerské pozice ve firmách?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.