Svého historicky druhého předsednictví Evropské unii se Česko ujímá v nelehké době. Sotva odezněly dosud největší vlny pandemie covidu-19, napadla Ruská federace Ukrajinu.

Válka má vedle humanitárních dopadů také nezanedbatelné dopady na evropský průmysl a obchod. Firmy, které dosud vyvážely do Ruska a na Ukrajinu, hledají po invazi a následných sankcích pro Rusko nová odbytiště. Evropa se snaží urychleně zbavit závislosti na ruských fosilních palivech a ceny pohonných hmot a dalších (nejen) energetických surovin rostou do rekordních výšin.

Putinova válka na Ukrajině zároveň nenahrazuje, ale dále zvýrazňuje výzvy, kterým Evropa čelila již před letošním únorem. Pandemie covidu-19 upozornila na křehkost globálních dodavatelských řetězců a povzbudila hlasy volající po větší evropské soběstačnosti ve strategických produktech a službách. Válka i pandemie navíc probíhají v době, kdy se evropský průmysl musí vyrovnat s výzvami zelené a digitální transformace.

Motto vychází z odkazu Václava Havla

Heslem druhého českého předsednictví je: Evropa jako úkol. Heslo je inspirováno významným cášským projevem Václava Havla z roku 1996, v němž prezident vyzval Evropany k hlubší reflexi evropského projektu a k převzetí odpovědnosti za světové ekonomické, společenské i ekologické problémy. Zároveň poukazuje na českou ambici přispět k budování Evropy, která je schopná se vyrovnat se zmíněnými krizemi a dokáže čelit i budoucím politickým, ekonomickým a klimatickým šokům (nemluvě o těch vojenských).

Jak evokuje logo předsednictví tvořené 27 střelkami kompasu v národních barvách jednotlivých evropských zemí, Česká republika se během svého předsednictví stane jakýmsi kormidelníkem unijní politiky: Předsednický stát hraje roli nestranného mediátora a jako takový nemá pravomoci předkládat novou legislativu či tu již projednávanou zamítnout. Jeho úloha spočívá v navrhování kompromisů a prioritizaci. Témata, která jsou pro něj důležitá, může předsednictví v rámci jednotlivých pracovních skupin projednávat rychleji a také na ně upozorňovat během neformálních předsednických akcí. Těch Česká republika na svém území uspořádá přes tři stovky.

Pět priorit jde od obnovy Ukrajiny až po bezpečnost kyberprostoru

Priorit českého předsednictví, které vláda představila v půli června, je pět: zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny; energetická bezpečnost; posílení obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru; strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí. Všechny tyto priority tak vycházejí z výše nastíněných krizí. Evropské ekonomiky, průmyslu a obchodu se dotkne většina z nich.

První priorita se zaměří na pomoc ukrajinským uprchlíkům, kterých do zemí EU od začátku války přišlo zhruba 3,5 milionu, z toho do Česka přes 300 tisíc. V tomto ohledu bude pro české předsednictví klíčová zejména mobilizace finančních prostředků na pomoc nejzatíženějším státům a také podpora ukrajinských uprchlíků v integraci do školství a na pracovní trh.

Z průmyslového hlediska je však v rámci první priority významnější poválečná obnova Ukrajiny a její ekonomická i politická integrace do Evropy. Česko vítá udělení kandidátského statusu Ukrajině a Moldávii a doufá, že jejich integrace do evropského společenství bude postupovat co možná nejrychleji – byť cesta k plnému členství bude nepochybně dlouhá a náročná. Česko bude rovněž podporovat ekonomickou spolupráci s Ukrajinou a podnikání v této zemi i během války. Spolupráce evropských a ukrajinských firem pak bude stěžejní i pro vybudování odolného, konkurenceschopného a udržitelného průmyslu v zemi po válce.

Česko přebírá štafetu předsednictví po Francii.

Kvůli otřesům v dodavatelských řetězcích a následné inflaci, které způsobila válka i pandemie covidu-19, se EU aktuálně zaměřuje na zkoumání svých závislostí v dodávkách strategických surovin, dílů i výrobků. Mezi ty patří mimo jiné i vstupy potřebné pro zelenou a digitální transformaci, jako je lithium nebo polovodičové čipy. Česká republika se domnívá, že odolnost unijního hospodářství je nutné zajišťovat jak navýšenou lokální produkcí, tak i například recyklací a v neposlední řadě také obchodní spoluprací se spolehlivými demokratickými partnery po celém světě.

Oddělení koordinace CZ PRES MPO

Zdroj: www.businessinfo.cz