Uvedl to server ČMKOS eSondy.cz, který si také všiml, že české ženy jsou na trhu práce stále diskriminovány. Důvodem je to, že jejich mzda, ve srovnání s muži, je o čtvrtinu až třetinu nižší i při stejném vzdělání, než mzdy mužů. Relativně mají uplatnění ve středním a nižším managementu, ale tvoří pouze sedm procent vedení středních a velkých firem. Jediným místem, kde nedochází ke mzdové diskriminaci žen, je podle mínění eSondy.cz jejich vlastní firma.

V současné době má asistenční centrum za sebou úspěšné dva roky ze tříletého projektu. Prosazuje cílená opatření pro rovné příležitosti na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života. Projekt, podpořený z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a Podporujeme vaši budoucnost, probíhá od září 2009 do srpna 2012.

V Podnikatelském inovačním centru se konala úvodní konference v rámci návazného projektu Okresní hospodářské komory pod názvem „Asistenční centrum pro podporu podnikání žen ve Zlíně“. Od září 2011 do prosince 2013 bude radit představitelům státní správy, samosprávy a neziskových organizací, ale i veřejnosti, která se o podnikání žen zajímá.

-red-