Sociální dialog

Evropský sociální dialog

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Evropský sociální dialog

V návaznosti na definici sociálního dialogu (viz Co je sociální dialog) je možno evropský sociální dialog definovat jako dialog mezi zástupci Evropské unie a sociálními partnery na evropské úrovni, ať už nadodvětvové (meziodvětvové, mezioborové) či odvětvové. Stejně jako v případě ostatních úrovní sociálního dialogu i evropský sociální dialog může probíhat buď jako tripartitní (tzn. mezi zástupci EU a evropskými sociálními partnery), nebo jako bipartitní (mezi evropskými sociálními partnery).
 
Evropští sociální partneři

Evropští sociální partneři reprezentují zájmy evropských zaměstnavatelů a zaměstnanců. Evropské zaměstnavatelské konfederace sdružují evropské i národní zaměstnavatelské konfederace či asociace, evropské odborové organizace sdružují evropské i národní odborové konfederace či svazy.

Mezi největší sociální partnery na úrovni EU patří:

BUSINESSEUROPE – Konfederace evropského podnikání
 • BUSINESSEUROPE (do 23. ledna 2007 působila pod názvem UNICE) vznikla v roce 1958.
 • BUSINESSEUROPE má 39 členů (zaměstnavatelských federací) z 33 evropských zemí. BUSINESSEUROPE je nadodvětvová organizace, členové tedy působí v různých průmyslových odvětvích.
 • Hlavním posláním a prioritami BUSINESSEUROPE je realizovat reformy pro růst a pracovní místa, integrovat evropský trh, usilovat o efektivní správu EU, bojovat proti národnímu protekcionismu, využívat výhod rozšíření a reformovat evropské sociální systémy tak, aby byly udržitelné.
 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky je členem BUSINESSEUROPE.

UEAPME – European Association of Craft, Small an Medium-sized Enterprises (Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků)
 • UEAPME zastřešuje malé a střední podniky v různých odvětvích.
 • Má 80 členů z 34 zemí a reprezentuje více než 12 miliónů malých podniků zaměstnávajících 55 miliónů lidí po celé Evropě.
 • Hlavním posláním organizace je monitorovat politiku a legislativní proces EU a informovat své členy, reprezentovat jejich zájmy, potřeby a názory, podporovat myšlenku evropské integrace a přispívat k evropské spolupráci.

CEEP – European Centre of Enterprises with Public Participation (Evropské centrum podniků veřejného sektoru)
 • CEEP vzniklo v roce 1961.
 • CEEP je nadodvětvová organizace, má členy v mnoha odvětvích.
 • Jeho členy jsou tři evropské odvětvové asociace a 20 národních odvětvových asociací.
 • Kromě své práce jako partner pro instituce Společenství pomáhá CEEP podnikům kontaktovat úředníky EU a stará se o to, aby jeho členové byli neustále informováni o činnostech evropských institucí.
 • Hlavním úkolem CEEP je výzkum, zajišťování informací a praktické akce. Jeho členy je několik set asociací, veřejných podniků a dalších organizací.

ETUC – European Trade Union Confederation (Evropská odborová konfederace)
 • ETUC byla založena v roce 1973 na ustavujícím sjezdu v Bruselu.
 • ETUC sdružuje 88 národních organizací z 36 evropských zemí a 10 evropských odvětvových federací. Zastupuje zájmy 60 milionů zaměstnanců.
 • Hlavní cíl ETUC je ochrana sociálních, ekonomických a kulturních zájmů zaměstnanců na evropské úrovni všeobecně i v evropských institucích a usilování o ochranu a prohlubování demokracie v Evropě.
 • Členem ETUC je Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), její ž členské odborové svazy jsou často členy příslušných evropských odvětvových odborových federací.

 

Nadodvětvový sociální dialog

Odvětvový sociální dialog

Výsledky evrospkého sociálního dialogu

 

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?