Cílem legislativy není určité procento žen ve vedení podniků, ale transparentní výběrové řízení, které zajistí, že nikdo nebyl na základě pohlaví diskriminován ani zvýhodněn. Takže společnosti, které by čtyřicetiprocentní hranice nedosáhly, by měly být schopné dokladovat, proč tomu tak v konkrétních případech bylo.

Teprve při rovnosti dvou kandidátů by měl dostat přednost ten z méně zastoupeného pohlaví. Tedy třeba i muž.

Návrh se týká pouze velkých akciových společností, které jsou kótované na evropských burzách. Přibližně jde o pět tisíc podniků v celé Evropské unii. Veřejné firmy by musely legislativu plnit ještě o dva roky dříve, tedy v roce 2018.

Návrh se netýká malých a středních podniků. Ty jsou definovány do 250 zaměstnanců a ročního obratu 50 milionů eur. I když poslanci vyzvali státy, aby pobízely i tyto firmy k zlepšení genderové vyváženosti na všech úrovních řízení.

Návrh přibližně před rokem zveřejnila komisařka Viviane Redingová. Rada Evropské unie ale nebyla schopná se shodnout na jednotném stanovisku. Parlament se proto rozhodl dát v prvním čtení najevo, jak si takovou normu představuje.

Nyní se budou muset návrhem zabývat ministři. Je ale možné, že ho odloží až na pozdější dobu a konečné znění ještě dozná nějakých změn. Bez souhlasu Rady, tedy členských zemí, totiž nemůže vstoupit návrh v platnost.

Podle dubnových statistik je ve vedení velkých evropských podniků průměrně 16,6 procenta žen. Mezi jednotlivými zeměmi unie jsou ale velké rozdíly. Finsko má například téměř 30 procent žen ve vrcholném managementu, naopak Malta nedosahuje ani tří procent.

Česká republika je s 18,4 procenta lehce nad evropským průměrem. V žebříčku přesto zaostáváme i za sousedním Slovenskem.

Legislativa ale plní svůj účel, aniž by vstoupila v platnost, protože poměr žen ve vedení firem v posledních letech stabilně stoupá. Je to i díky celospolečenské diskuzi, kterou Evropská komise na toto téma otevřela.

Souhlasíte s výše uvedeným návrhem Evropského parlamentu?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.