Informoval o tom server Esondy.cz.

Jak upozornila EOK, Evropská unie není zónou volného obchodu, ale prostorem, jehož cílem je hospodářský a sociální pokrok. Evropská odborová konfederace je proti současné politice úspor, která se děje ke škodě pracujících lidí a občanů, kteří se v ní stali jen proměnnou veličinou.

„To je nepřijatelné. Tato politika je také kontraproduktivní a má negativní dopady na ekonomiku EU. Finanční sektor byl zachráněn za neudržitelnou cenu. Beze změny této politiky nemůže existovat žádná sociální dimenze, ať v EU, nebo v HMU. Konfederace bude i nadále proti této politice mobilizovat,“ uvádí Konfederace.

Tato organizace také soudí, že by cestovní mapa měla umožnit řešení nerovností, chudoby, nezaměstnanosti a prekérní práce, které jsou eticky nepřijatelné a vytvářejí stav nouze v sociální oblasti.

„Nebudou-li tyto nespravedlnosti řešeny, nemůže existovat žádná udržitelná správa ekonomických záležitostí ani koordinace politik,“ upozorňuje EOK. Požaduje proto nové rozsáhlé investiční plány ve výši alespoň jednoho procenta hrubého domácího produktu EU ročně na podporu udržitelného růstu a pracovních míst.

Konfederace rovněž zdůrazňuje, že sociální partneři musí být plně a za rovných podmínek zapojeni do diskuse o formách nových nástrojů koordinace. Ve všech etapách by měly existovat efektivní záruky, že budou respektována a prosazována odborová a základní práva, zejména autonomie kolektivního vyjednávání.

„Smluvní uspořádání ve formě memorand byla zavedena nedemokraticky a způsobila nesprávný mix politik. Omezují kolektivní smlouvy, vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a sociální dialog. Finanční pomoc plynoucí z těchto smluvních uspořádání je podmíněná,“ zdůrazňuje EOK.

Jak si představujete „sociální Evropu“?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.