Lídři členských států a vlád a představitelé unijních institucí se na posledním zasedání Evropské rady v Bruselu dohodli na nutnosti podpory hospodářského růstu a řešení zaměstnanosti na starém kontinentu. Přispět k tomu mají mimo jiné i evropské fondy. Jedinou zemí, která dohodu zatím nepodepsala, je Švédsko. Uvedl to zpravodajský server ČMKOS eSondy.cz

Evropu trápí vysoká nezaměstnanost, která v současné době překročila hranici 23 milionů lidí bez práce. Politici se proto dohodli, že je potřeba provést reformy pracovních trhů. Hlavní prioritou by měli být především mladí lidé, kteří sice úspěšně dokončí studium, ale dlouhodobě nemohou na trhu práce najít další uplatnění. Cílem členských států je tento začarovaný kruh prolomit a čerstvým absolventům zaručit, že do několika měsíců po ukončení školní docházky získají kvalitní zaměstnání, případně možnost pokračovat ve vzdělávání nebo se přihlásit na stáž.

Za poslední rok v EU stoupl počet mladých nezaměstnaných o 335 000 a vloni v listopadu v kategorii mezi 18 až 25 lety představoval 22,3 procenta. Podle údajů Eurostatu největší nezaměstnanost mladých zaznamenalo Španělsko (50 %). Druhé místo pak v tomto ohledu patří Řecku a na třetí příčce najdeme Slovensko, kde je 35 % čerstvých sil na pracovním trhu bez práce. V Česku není problém tak vážný, i když určitý nárůst nezaměstnanosti mezi mladými byl zaznamenán. O tom, že mezi evropskými státy ale existují značné rozdíly, svědčí i případ Německa. Tam dokonce došlo za poslední rok k poklesu nezaměstnanosti mládeže o jedno procento na 8,1 procenta.

Politici se také shodli na tom, že klíčem k úspěchu je vnitřní trh EU, a je tedy potřeba udělat vše pro to, aby byly v co nejkratším horizontu odstraněny veškeré bariéry, které brání jeho dokončení. Prioritou bude v tomto ohledu zejména Akt o jednotném trhu, jednotný digitální trh a snižování regulační zátěže pro malé a střední podniky a mikropodniky.

Členské státy se budou muset také zaměřit na energetickou efektivnost, zjednodušení účetnictví a zadávání veřejných zakázek. Budou se také muset postarat o to, aby co nejrychleji do svých právních řádů implementovaly evropskou legislativu upravující pravidla elektronického obchodu, řešení sporů on-line a o roamingu. V neposlední řadě se signatářské státy zavázaly k tomu, že nejpozději do června letošního roku vyřeší všechny sporné otázky ohledně patentového balíčku.

Lídři EU se rovněž domluvili i na podpoře malých a středních podniků (tj. společností s méně než 250 zaměstnanci a obratem nižším než 50 milionů eur), které dohromady tvoří 99 % všech evropských podniků a vytváří tři čtvrtiny veškerých pracovních míst.

-pda-