Podobné tématice se v tuzemsku věnují webové stránky Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP).

Podle serveru Novinky.cz portál o dovednostech EU vychází z údajů a předpovědí sestavovaných na úrovni Evropské unie a jednotlivých členských států. Má upozorňovat na profese, u nichž poptávka po pracovnících nejrychleji roste, stejně jako na „úzkoprofilové“ profese, u nichž nabídka pracovní síly zdaleka neuspokojuje poptávku.

Ačkoli míra nezaměstnanosti dosahuje vysokých čísel, jsou dnes v celé EU zhruba 2 milióny neobsazených pracovních míst. Portál obsahuje podrobné informace členěné podle jednotlivých oborů, profesí a zemí. Portál Přehled dovedností EU by tak měl vylepšit systémy vzdělávání a odborné přípravy, aby byly schopny lépe reagovat na proměnlivé trendy poptávky po konkrétních dovednostech a zajistit, aby lidé byli vybaveni dovednostmi potřebnými v těch oborech, kde poptávka po pracovní síle stoupá.

Z informací, které portál obsahuje, podle Novinek.cz vyplývá, že nejvíce pracovníků je dnes v EU poptáváno ve financích a v obchodu. Další profese, po kterých je největší poptávka, jsou biologové, farmakologové, lékaři a specialisté v příbuzných oborech, zdravotní sestry, odborníci na informační a komunikační technologie a techničtí odborníci. Dále z údajů na portálu vyplývá, že největší nesoulad mezi nabídkou a poptávkou dovedností na trhu práce existuje v Litvě, Bulharsku, Belgii, Maďarsku a Irsku, zatímco v Portugalsku, Dánsku a Nizozemsku je situace mnohem lepší.

Jsou podobné aktivity EU pro řešení vysoké nezaměstnanosti potřebné? Co by měla EU dělat proto, aby se počet lidí bez práce snížil?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.