Podle komisařů by ovšem ani zavedení jednotného daňového základu nezbavilo státy stanovit si vlastní sazbu daně pro konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob. Sjednocení samotné sazby daně je tak v budoucnosti prakticky vyloučené, podle komise takovému kroku brání velké překážky.


Česká republika zaujímá k jakémukoliv přesouvání daňové administrativy z národní úrovně na evropskou už několik let konzistentní postoj – tím je spíše zamítavý názor. Podle vládních představitelů jsou otázky spojené s přímým zdaněním výhradně věcí členských států EU, nikoli centrálních orgánů unie.


Je to velice zvláštní přístup v době, kdy jsou tak velké rozdíly mezi zeměmi. Na jedné straně je problémový jih unie, na druhé straně Bulharsko a Rumunsko. Z hlediska byrokrata je to možná přínosné, ale státy na to nejsou připravené,“ citovala média k problému viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka. Sjednocení daňového základu nemá ovšem podporu ani dalších států střední Evropy a netěší se důvěře evropských firem.


-pda-