Návrh směrnice počítá s tím, že firmám, které by předepsanou kvótu nedodržely, mohou být uděleny pokuty či odebrány subvence nebo mohou být vyřazeny z veřejných zakázek. Pokud by se do dozorčí rady dostal muž, i když na tento post byla kandidátka se stejnou kvalifikací, mohl by o místo přijít. Rozhodnutí o konkrétních trestech ale má být na jednotlivých členských zemích Evropské unie. ČT uvedla, že směrnici by nemusely dodržovat menší společnosti, i když jsou kótované na burze. Výjimka by platila i pro rodinné podniky, které zaměstnávají méně než 250 lidí a mají roční obrat nižší než 50 milionů eur.

-pda-

Je správné, aby byrokratickým zásahem „shora“ diktovali politici, jaké genderové obsazení mají mít firmy v dozorčích radách?

Řekněte svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.