V Evropě se narůstajícího stresu na pracovišti bojí osm z deseti lidí. Agentura vycházela z průzkumu mezi vzorkem pětatřiceti tisíc lidí ze 36 zemí.

V souvislosti s plánovanou reformou sociálního systému se tři čtvrtiny Čechů rovněž domnívají, že pro pozdější odchod do důchodu je důležité, aby na pracovištích existovala vhodná a dobrá opatření týkající se zdraví a bezpečnosti při práci. Agentura při analýze průzkumu uvedla, že stres při práci je jedním z největších problémů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v Evropě, protože znamená obrovské náklady z hlediska zátěže lidí a hospodářské výkonnosti. Podle jejího průzkumu 86 procent Evropanů souhlasí s tím, že dodržování správných postupů při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nezbytné pro hospodářskou konkurenceschopnost země. Názory jsou v tomto případě podobné u ekonomicky aktivních i neaktivních lidí. Podle 79 procent evropských manažerů stres představuje v jejich společnostech problém.

Z materiálu dále vyplývá, že velkým problémem pro zaměstnance je nejen finanční krize, ale i měnící se svět práce. Oba faktory totiž na pracovníky kladou vyšší nároky, a proto není překvapivé, že stresu při práci lidé věnují prvořadou pozornost. Agentura EU-OSHA z toho vyvozuje, že bez ohledu na věk, pohlaví a velikost organizace, naprostá většina lidí je nyní přesvědčena, že stres při práci bude narůstat ve velkém. Z dat také vyplývá, že v Evropě mají nejmenší obavy ze stresu Norové, největší naopak Řekové.

-pda-