Na základě těchto údajů vykazuje čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí letošního roku hodnotu minus jedno procento.

Počet nezaměstnaných v lednu 2014 dosáhl v novodobé historii České republiky maxima a bohužel se potvrdily nejisté předpovědi minulého průzkumu Manpower pro první čtvrtletí roku 2014. Růst nezaměstnanosti není výsledkem hromadného propouštění v některých odvětvích, ale dlouhodobé snahy zaměstnavatelů o zvýšení efektivity jejich činnosti. V době rostoucí konkurence a současného snižování marží jsou firmy nuceny produkovat více s menším počtem pracovníků,“ uvedla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Zaměstnavatelé v šesti z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí snižování počtu pracovních sil. Největší úspory čekají odvětví zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybolovu s čistým indexem trhu práce –14 %. Nepříznivé podmínky na trhu práce hlásí rovněž zaměstnavatelé ve stavebnictví s indexem –9 % a ve velkoobchodu a maloobchodu, kde má index hodnotu –5 %.

Ve čtyřech odvětvích zaměstnavatelé předpovídají zlepšení náborového prostředí. Největší nárůst čistého indexu trhu práce 6 % hlásí odvětví finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům a státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura.

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech hlásí utlumené náborové prostředí, s nejslabším indexem v Čechách –2 %. Záporné hodnoty dosahuje index v porovnání s předchozím čtvrtletím také v Praze a na Moravě – v obou těchto regionech se ustálil na –1 %.

Na světových trzích zaměstnavatelé začínají projevovat určité dávky optimismu. V 38 ze 42 sledovaných zemí a oblastí očekávají nárůst počtu pracovních sil, což je největší míra pozitivní náborové předpovědi od třetího kvartálu roku 2008.

Nejsilnější optimismus projevují zaměstnavatelé v Indii, na Tchaj-wanu, Novém Zélandu, v Turecku a Kostarice od plus 45 do 22 procentních bodů. Nejslabší náborové prostředí hlásí Itálie a také Francie, kde se Index dostal do záporné hodnoty podruhé za poslední čtyři čtvrtletí.

Máte nějaký recept na zvýšení počtu pracovních míst?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.