V těchto dvou dnech se totiž na firemních počítačích nejvíce věnují svým soukromým záležitostem. V pátek je to až pětina pracovní doby. Všiml si toho deník Lidové noviny ze statistik využívání pracovního internetu v roce 2011, kterou zveřejnila technologická společnosti truconneXion.

Podle deníku nejde o překvapivý výsledek. Poslední pracovní den týdne je totiž všeobecně považován za den relaxace, kdy se v některých firmách smí nosit neformální oděv. Zaměstnanci už jsou po obědě často nejenom duchem nepřítomní. Ze statistik, které Lidové noviny citují, vyplývá, že zaměstnanci pátek co pátek strávili na internetu 88 minut mimopracovními činnostmi.

Zhruba pětina páteční pracovní doby padla podle statistiky na privátní aktivity zaměstnanců. Podobně rozptýleni bývají zaměstnanci ve středu, kdy rovněž zábava na internetu převažuje nad využitím internetu pro pracovní účely. Naopak největší pracovní nasazení se projevuje v úterý, dále pak v pondělí a ve čtvrtek.

Podle LN nabádají personalisté zaměstnavatele k tomu, aby výše uvedeným statistikám přizpůsobily plánování pracovních aktivit pro zaměstnance. A deník cituje i příklady, kde se tak děje. Například některé firmy nabízejí to, že si lidé mohou v týdnu nějaké hodiny napracovat a v pátek mohou odejít o trochu dříve. Zaměstnavatelé také mohou uvažovat o přesunu pravidelných porad na poslední pracovní den týdne.

Jak zaměstnanci trávili svůj pracovní čas v roce 2011

88 minut – tolik času strávili zaměstnanci v pátek na internetu soukromými aktivitami

54 minut – průměrný čas, který zaměstnanci denně strávili mimopracovními aktivitami

32,5 minuty – nejvíce práce na počítači udělali zaměstnanci mezi 11:00 a 12:00

Z dlouhodobějších statistik společnosti truconneXion je evidentní, že firmy jsou si pod tlakem stále ostřejšího konkurenčního boje vědomy hodnoty času zaměstnanců a kladou na jeho využívání větší důraz. Během dvou let poklesl průměrný čas, který zaměstnanec věnuje na počítači soukromým aktivitám, o 40 procent na 54 minut denně.

Pramen: Lidové noviny

-pda-