Téměř čtyři pětiny (78 %) českých podnikatelů si podle průzkumu uvědomuje, že nadejde den, kdy budou muset předat firmu dál, a proto plánují svoje aktivní nástupnictví. Ať už tím, že cíleně připravují své potomky na převzetí vedoucí role v podniku, nebo třeba nastavují ve firmě procesy, které umožní její převzetí strategickým či finančním investorem.

Má-li podnik úspěšně fungovat i po odchodu svého majitele, je potřeba vše pečlivě naplánovat, připravit, a vězte, že to není otázka několika týdnů,“ říká partner ve společnosti PwC Česká republika David Borkovec.

Například typická česká rodinná firma je většinou řízena tak, aby přesně odpovídala potřebám majitele a trhu. Týká se to zejména systému řízení, nastavení a kontroly cílů, ale také plánování.

Informace o financích, provozu a ostatní provozní dokumentaci má často jen vedoucí týmu či majitel, v lepším případě zaevidovanou, v horším případě jen ve své hlavě. Prodej nebo předání společnosti tak bude jistě vyžadovat přípravu. V opačném případě může předání dopadnout fiaskem.

Zkušenosti i ze zemí s dlouhodobou tradicí rodinných firem podle Borkovce ukazují, že předání další generaci přežije jen každá třetí. Pokud není nástupce v rodině, je potřeba firmu pečlivě připravit na prodej.

To především znamená zajistit, aby dokázala fungovat i bez osoby stávajícího majitele, a měla jasnou vlastnickou, organizační a finanční strukturu,“ dodává Borkovec.

Majitelé a šéfové českých firem si také snaží vychovat odborníky a manažery, kteří pak budou klíčovými zaměstnanci jejich podniku. Téměř tři čtvrtiny (74 %) dotázaných proto zapojuje do strategických rozhodnutí i manažery, kteří nejsou členy představenstva firmy.

Zejména v rodinných firmách bývá motivace manažerů, kteří nejsou členy rodiny klíčová. „Musí mít jasně nastavená pravidla řízení a kariérního růstu. Je potřeba oddělit role vlastníků a manažerů. Pro schopného manažera může být demotivující, když ho v kariérním růstu z nenadání přeskočí někdo výrazně méně schopný, jen proto, že je z rodiny. Firma tímto může ztratit klíčového člověka,“ upozorňuje Borkovec.

Máte nějaké zkušenosti s prací v rodinné firmě?

Řekněte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.