Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) je v novodobé historii České republiky o nejlepší výsledek, neboť měsíční obrat zahraničního obchodu byl v listopadu 20111 nejvyšší od vzniku samostatné ČR v roce 1993. Podle ekonomů se dá čekat, že i díky listopadovým číslům, budou celoroční výsledky ČR v exportu rekordní.

Na číslech se nejvíce podepsal vývoz strojů a dopravních prostředků. Meziročně se v této oblastí zvýšil vývoz o osm procent. Zatímco vývoz dopravních prostředků dosáhl hodnot 10,8 miliardy korun, dovoz 2,8 miliardy. Celkově přebytek v obchodu od ledna do listopadu se stroji byl 57,3 miliardy korun.

Podle statistiků se i nečekaně vysoké tempo českého vývozu podepsalo i na nečekaně dobrém výsledků tuzemské průmyslové výroby, která v listopadu meziročně zrychlila růst na 5,4 procenta po říjnovém zvýšení o 1,7 procenta. Českým průmyslníkům se zvýšil objem zahraničních zakázek o 10,6 procenta, ovšem hodnota domácích zakázek klesla o 6,8 procenta. Výhledy ale průmyslovým firmám zatím příznivý vývoj nedávají. Většina analýz se totiž shoduje v tom, že hlavní motor pro domácí výrobce a exportéry – poptávka po zboží v Německu, se má během roku 2012 zpomalovat. To by pro nejednu domácí firmu znamenalo omezování výroby, spojenou se snižováním zaměstnanosti.

-pda-