Největší položky tvoří podle statistiků výdaje za bydlení, potraviny a nealkoholické nápoje. Z rozpočtů domácností ukrojí celých 40 procent. Domácí média si také všimla, že se v posledních letech zvyšuje podíl výdajů za bydlení na úkor potravin a nealkoholických nápojů. Domácnosti relativně málo utrácejí za zdraví – 2,7 procenta ze svých výdajů a vzdělávání, které z rodinných rozpočtů spolkne jen 0,7 procenta. Zajímavost našli v přehledu rodinných výdajů Novinky.cz, které uvedly, že na vesnicích se utrácí více za dopravu, ve městech za bydlení. V menších obcích domácnosti více utrácejí za

dopravu a potraviny, naproti tomu ve městech je největší část výdajů spojená s bydlením. Na venkově, kde většina domácností bydlí ve vlastním, jsou skoro tři čtvrtiny výdajů utraceny za spotřebu energií. U domácností ve městech se téměř polovina výdajů za bydlení týká spotřeby energií a 38 procenta jde na platby za nájem. Jak vyplývá ze statistiky, nejchudší domácnosti utratí za bydlení a potraviny téměř polovinu svého rozpočtu, u nejbohatších tvoří výdaje za tyto nezbytné položky pouze třetinu jejich vydání.

-red-