Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) bylo z prověřovaných lidí více než 200 evidováno jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce, pouhým jejich vyřazením z evidence by stát ušetřil víc než sedm milionů korun. Podle platných zákonů totiž musí lidé, pokud si najdou práci, hlásit tuto skutečnost úřadu práce nejpozději v den nástupu do zaměstnání.

Z ministerských statistik vyplývá, že mezi nelegálními zaměstnanci bylo 124 cizinců a 348 Čechů. Za práci na černo hrozí dotčeným zaměstnavatelům kromě pokuty i odebrání živnostenského oprávnění. Ministr k nálezům uvedl, že kontroly nelegálního zaměstnávání, při kterém stát výrazně přichází o peníze, ale ani zaměstnanec není nijak chráněn, budou dál pokračovat a zaměří se vedle pohostinství a hotelnictví i na další obory ekonomiky.

-pda-