Až 40 procent oslovených ředitelů českých společností nepochybuje o tom, že ekonomika roste. Podle poradenské společnosti EY jsou manažeři skálopevně přesvědčeni, že ekonomická situace v zemi se zlepšuje.

Před rokem zastávala tento názor pouhá čtvrtina z nich. Zajímavé na průzkumu je, že šéfové firem hodnotí aktuální domácí hospodářský vývoj nejpozitivněji za poslední rok.

Zároveň si ale manažeři uvědomují rizika, která by mohla v budoucnu ohrozit ekonomiku, a tedy i je samotné. Problémem je třeba vyostřená a dlouhotrvající krize na Ukrajině nebo politická nestabilita na Blízkém východě.

Ještě zásadnější však je, že někteří šéfové firem pociťují oslabení růstu ekonomik, na kterých jsou životně závislí. Menší růst HDP se v posledních kvartálech nevyhnul Německu, největšímu obchodnímu partnerovi České republiky.

Aktuálně investoři a někteří podnikatelé sledují s vráskami na čele vývoj v Číně, kde se hospodářský růst mírně zpomaluje. V porovnání s evropskými zeměmi je nicméně stále výrazný.

Také čeští spotřebitelé jsou více optimističtí a odhadují, že během příštích několika měsíců na tom budou ekonomicky lépe i oni. Podle čtvrtletního průzkumu společnosti GfK předpokládají hlavně zvýšení příjmů, a z tohoto pohledu jsou jejich očekávaní nejvyšší do roku 2007.

Problémem pro spotřebitele však i nadále zůstane nejistota na trhu práce. V březnu se sice míra nezaměstnanosti meziměsíčně snížila, bylo to ale hlavně díky nárůstu sezónních prací. Nezaměstnanost by se měla podle ekonomů postupně a pravidelně snižovat až začátkem příštího roku.

Téměř 50 procent českých manažerů předpokládá, že jejich akviziční strategii nejvíce ovlivní změny právě na pracovním trhu. Podle průzkumu společnosti EY může být problémem třeba nedostatek kvalifikovaných lidí v některých oborech a konkurenční boj o talenty.

Věříte také v oživení české ekonomiky?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.