Rok 2011 bude podle nich pro domácí podniky vzhledem ke škrtům ve státním rozpočtu a všem úsporným opatřením státu velmi složitý.

Odhadujeme, že vzhledem k omezeným výdajům státu bude růst HDP kolem 1,8 procenta,“ uvedl prezident Hospodářské komory Petr Kužel. Firmy budou podle něj muset znovu hledat oblasti, kde ušetřit, což nebude dobré pro jejich rozvoj. Podnikatelé se budou snažit, aby nemuseli propouštět, ale bude záležet na dopadu vládních úspor. „Domnívám se, že jejich dopady se projeví i v nezaměstna­nosti, která v průběhu roku 2011 mírně vzroste,“ dodal Kužel.

Také Svaz průmyslu a dopravy očekává, že v příštím roce zpomalí růst HDP. Důvodem je pokles dynamiky růstu některých zahraničních ekonomik, v tuzemské ekonomice i trhu práce se projeví domácí konsolidační rozpočtová opatření. Ani co se týče tvorby zisku, nepřinese prý pro většinu tuzemských firem výrazné zlepšení. „Počítáme spíše se stagnací na úrovni letošního roku či jen s mírným zvyšováním zisku a tržeb,“ řekl mluvčí svazu Milan Mostýn.

Tržby se zvýší, přijímat se moc nebude

Prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček předpokládá v roce 2011 zvýšení zisku a tržeb o 10 až 15 procent, nikoli ale tedy růst na předkrizovou úroveň. Větší růst očekává u exportérů a služeb, nižší u obchodních firem.

V současné nejisté situaci firmy přehodnotily či odložily mnoho investičních záměrů, doplnil Mostýn. Lze prý dokonce čekat i další postupný přesun některých kapacit, které profitovaly z tuzemské levné pracovní síly. Vývoj a ochota zahraničních investorů k novým investicím bude záviset na situaci v jejich mateřských zemích.

Ani pro oživení trhu práce nebude podle svazu příští rok příliš příznivý. Na firmy působí silný tlak na snižování nákladů a zvyšování produktivity práce. Společnosti jsou proto obezřetné a většina z nich neplánuje přijímání nových pracovníků. Řada z nich dokonce chystá další propouštění

Zdroj: www.novinky.cz