S podáním žádosti na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU má podle průzkumu zkušenosti už 55 procent českým firem. Země může v letech 2007 až 2013 vyčerpat 753 miliard korun. Z toho byla pro potřeby českých podnikatelů určena částka 86 miliard v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI). K 31. květnu 2011 byla v rámci OPPI přiznána dotace 5139 projektům ve výši 42,8 miliardy korun, ale vyčerpáno bylo zatím jen 19 miliard.

V souvislosti s čerpáním dotací z EU fondů se často hovoří o přílišné administrativní náročnosti. Zhruba 61 procent firem, které mají s podáním žádosti zkušenost, o ní dokonce hovoří jako o komplikované. Přesto je 85 procent z nich rozhodnuto o dotaci znovu požádat. Více než polovina z nich jich ale využije externí poradce. Právě proto, aby se problematické administrativě s žádostí spojenou vyhnuly.

-red-