Firmy by se také měly při naplňování své odpovědnosti spíše než na všeobecné cíle řídit tím, co si mohou dovolit a co firmám a jejím zaměstnancům bude vyhovovat. Takové závěry zazněly v rámci pořádání kulatého stolu, který na téma Společenská odpovědnost firem, jaké přínosy můžeme a nemůžeme čekat, zorganizovalo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy v Ostravě.

Odpovědnost firem, označovaná zkratkou CSR podle anglického originálu termínu Corporate Social Responsibility, byla v rámci kulatého stolu prezentována nejen na konkrétních případových studiích firem ze zahraničí, ale i tuzemsku. Zástupci firem se shodli na tom, že místo diskuze o tom, že průmyslové firmy už z principu svého podnikání musejí být vůči veřejnosti odpovědné, se smrskávají jen na výčet ekonomických výhod, které společnosti poskytují.

Zástupci konzultantské společnosti PwC Lenka Čabelová a Roman Pavloušek upozornili na to, že z mezinárodních zkušeností firem, které CSR praktikují déle, než domácí společnosti, vyplývá, že naplňování strategie společenské odpovědnosti může výrazně napomoci postavení firem v konkurenci na trhu.

-pda-