Zpravodajský server České noviny.cz přišel se srovnáním minimálních mezd členských států EU. Z něho vyplývá, že v tuzemsku bude i v roce 2012 minimální mzda činit 8 000 korun. ČR je jedinou členskou zemí EU, kde je minimální mzda stanovena zákonem. Kromě Rakouska, Česka a Litvy se ve všech ostatních zemích minimální mzda zvýšila buď v roce 2011, nebo pro rok 2012. Minimální mzda není zákonem stanovena v Dánsku, Finsku, Švédsku, Německu nebo Itálii.

V zemích Skandinávie však mají zaměstnanci vykonávající pomocné práce lepší podmínky, než v ostatních zemích. I když zde není zavedena minimální mzda. Kolektivní smlouvy totiž zaměstnancům zajišťují vyšší minimální mzdu, než by zaručil zákon. Proto ani odbory nemají snahu o uzákonění minimální mzdy. Pro rok 2012 zvýšily minimální mzdu tyto země: Nizozemsko, Francie, Malta, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Estonsko, Rumunsko a Bulharsko. V nominální hodnotě nejvíce stoupla minimální mzda v Maďarsku (o 25 %), Bulharsku (o 21 %) a Rumunsku (o 17 %).

Pro rok 2012 je nejvyšší minimální mzda v EU v Lucembursku (1 802 eur). Vzhledem k velmi příznivému směnnému kursu následuje Velká Británie (1 612 eur). Dalšími zeměmi, kde je minimální mzda vyšší, než 1 000 eur jsou: Irsko (1 500 eur), Belgie (1 499 eur), Nizozemsko (1 447 eur, Francie (1 398 eur) a Rakousko (1 000 eur). Nejnižší minimální mzda z členských zemí EU je Bulharsku (187 eur), Rumunsku (205 eur), Estonsku (290 eur) a Litvě (294 eur).

Minimální mzda je zavedena ve většině evropských zemí. Tedy i v Makedonii, kde činí 130 eur), Moldavsku (72 eur), Černé Hoře (240 eur), Rusku (115 eur), Ukrajině (96 eur), Turecku (299 eur) nebo Chorvatsku (373 eur). Ve většině uvedených zemí se minimální mzda nominálně zvyšovala buď v roce 2011, nebo 2012. Při přepočtu na eura je rozdíl oproti minulým rokům odlišný než v národní měně. Z motivačního důvodu je minimální mzda stanovena i v USA, tedy zemi s velmi liberální pracovně-právní úpravou. Minimální mzda je zavedena i v Austrálii, Novém Zélandu nebo Kanadě, tedy zemích, kde vztah zaměstnance a zaměstnavatele je více založen na smluvní volnosti než v EU.

V USA se minimální mzda liší mezi jednotlivými státy. Pro rok 2012 mnohé americké státy minimální mzdu zvýšily. Minimálně musí minimální mzda dosahovat federální úrovně 7,25 dolaru za hodinu. Nejvyšší hodinová minimální mzda je v San Francisku, kde se zvýšila na 10,24 dolaru za hodinu.

V Kanadě se rovněž minimální mzda liší v jednotlivých teritoriích. Minimální mzda se pohybuje od 9 kanadských dolarů (Yukon) po 11 kanadských dolarů (Nanavut). Ve většině teritorií se zvyšovala minimální mzda na podzim roku 2011. Nový Zéland zvýšil minimální mzdu od prosince 2011 na 13 novozélandských dolarů za hodinu.

-red-