Podle serveru EurActiv.cz se na tom shodují představitelé řídících orgánů některých vybraných operačních programů.

Z poslední monitorovací zprávy, která byla zveřejněna 23. Ledna 2012, vyplývá, že všechny české operační programy zvládly splnit pravidlo n+3, podle něhož musí mít do konce roku 2011 vyčerpanou celou alokaci na rok 2008 (tj. do tří let – odtud n+3), a vyhnuly se tak tomu, že by musely neproplacené prostředky vracet zpět do evropského rozpočtu.

Problémy s čerpáním peněz se ale nevyhnuly například donedávna pozastavenému Regionálnímu operačnímu programu Jihozápad (ROP JZ), Integrovanému operační program (IOP) nebo oběma programům administrovaným ministerstvem školství (OP Výzkum a vývoj pro inovace – VaVpI a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OPVK).

Rychlost čerpání, tedy tempo, jakým si česká strana nechává proplácet prostředky od Evropské komise, ale není jediným kritériem, podle něhož se dá měřit úspěšnost projektů. EurActive cituje několik představitelů řídících orgánů operačních programů, kteří se shodli na tom, že hlavním cílem čerpání evropských peněz má být efektivita.

„Domnívám se, že rychlá distribuce peněz do území, především v dnešní době ekonomických problémů, je pomoc, kterou hospodářství potřebuje. Na druhou stranu je ale nutné hlídat i efektivitu vynakládaných peněz a neutrácet je za každou cenu,“ citoval EurActiv,cz Zdeňka Semoráda, ředitele Úřadu Regionální rady soudržnosti Severovýchod, který má na starosti administraci ROPu Severovýchod. Jiný názor zase říká, že by bylo vhodné zavést jednotné posuzování socioekonomických přínosů projektů a také jasně definovat, jak mají řídící orgány postupovat při posuzování výše výdajů na projekty.

Jeho kolegyně, Kateřina Böhmová, ředitelka Úřadu Regionální rady soudržnosti Jihozápad, je přesvědčená o tom, že pro efektivní vynakládání prostředků je nejdůležitější zajistit dostatečné množství času, a to nejen pro žadatele při zpracovávání projektu, ale i pro řídící orgány, které projekty hodnotí.

Snaha o efektivitu vynakládaných investic je podle vysvětlení Hynka Jordána z tiskového oddělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podle EurActiv.cz hlavním cílem i jednoho z nejpomaleji čerpajících programů – VaVpI. Projekty v rámci tohoto programu jsou prý hodnoceny jak českými, tak zahraničními experty, aby se minimalizovala podjatost hodnotitelů a „byly vybrány co nejlepší projekty s nejlepšími parametry a maximální efektivností“.

-pda-