ČSSZ zpřístupnila v pondělí dne 2. 12. 2019 produkční prostředí pro práci s eNeschopenkami. V současné době je tedy možné vyzkoušet fiktivní provoz elektronické neschopenky, a to pouze s fiktivními daty o pacientech přímo v aplikacích, které lékaři k vystavování neschopenek budou od nového roku běžně využívat. Zpřístupnění dat skutečných pacientů bude možné v souladu se zákonem od 1. 1. 2020, a pokud tedy lékaři nyní zkoušejí data reálných pacientů, systém data nepřijme a hlásí chybu.

Testovací prostředí mělo do 1. 12. alokovanou omezenou serverovou kapacitu. Rychlost softwaru při vydávání eNeschopenek v produkčním prostředí, které mohou lékaři zkoušet nyní, je ale výrazně vyšší.

Kromě testování v programech, které lékaři sami využívají, zpřístupnila ČSSZ také funkce v bezplatné aplikaci eNeschopenka na ePortálu ČSSZ. Zároveň ČSSZ upozorňuje, že
případné náklady na pořízení či úpravu stávajících lékařských softwarů bude pro lékaře možné odečíst z daní.

Technické detaily probíhajícího testování

Vyzkoušet si funkce v produkčním prostředí svého softwaru může každý lékař, pokud jej má již nainstalován v produkční (tedy nikoliv testovací) verzi, použije přitom svůj standardní certifikát vydaný SÚKL (tentýž, který používá pro účely e-receptu), a svoje standardní IČPE. Půjde tedy o stejné nástroje jako pro skutečný provoz od ledna 2020.

Pro testování byly vygenerovány a zveřejněny fiktivní testovací identity pacientů, kterým mohou lékaři v produkčním prostředí po napojení svého SW vystavovat jednotlivé doklady pracovní neschopnosti a elektronicky je podávat. Spuštěny jsou i návazné služby vracející případy po jejich zpracování a notifikační zprávy pro lékaře.

Důležité je kromě zadání fiktivního pacienta – pojištěnce také zvolit správný formát čísla neschopenky, tj. takový, jaký se bude používat od začátku roku 2020. Tyto a další technické podrobnosti jsou popsány v dopisu, který ČSSZ rozeslala dodavatelům lékařských softwarů a rovněž jsou zveřejněny na webových stránkách ČSSZ v sekci pro vývojáře.

ČSSZ tedy dává lékařům možnost, aby si ve svých softwarech vyzkoušeli nanečisto práci s eNeschopenkou, jejíž použití bude od 1. 1. 2020 dle zákona povinné. Jedinou technickou podmínkou pro toto zkušební použití je, že používaný lékařský software je nasazen v produkční verzi, komunikuje s rozhraním ČSSZ s využitím systémového certifikátu SÚKL a výrobce (dodavatel) softwaru tuto funkci pro testování v předprodukčním provozu umožní. Předprodukční provoz slouží především k vyzkoušení funkcí pro vystavení elektronických dokladů a jejich odeslání a dále funkce převzetípráceneschopného od jiného lékaře.

Současně ČSSZ zpřístupnila také funkce pro vystavení a odeslání dokladů pro fiktivní pojištěnce i v bezplatné aplikaci eNeschopenka na ePortálu ČSSZ (instruktážní videa
k webové aplikaci jsou dostupná ZDE). I pro práci v této aplikaci platí, že přístup ke skutečným datům a vystavení neschopenky pro reálné pojištěnce bude možné od 1. 1. 2020.

Na internetových stránkách ČSSZ v sekci pro lékaře je postupně zveřejňován i seznam tvůrců nové eNeschopenky, kteří ji již vyvinuli a instalují u lékařů v ordinacích a zdravotnických zařízeních. Dodavatelé mohou ke zveřejnění v této sekci webu zaslat odkaz na informace o jejich aplikaci či např. na návod či videoukázku práce s jejich SW. Informace jsou dostupné ZDE.

Cílem ČSSZ je bezproblémový přechod na novou agendu a i tímto způsobem, tj. možností vyzkoušet si eNeschopenku „nanečisto“, se snaží vyjít vstříc potřebám lékařů.

Pamatujeme i na zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mají hned několik samostatných a volně kombinovatelných způsobů, jak získávat informace o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců. ČSSZ
v tomto smyslu vyšla zcela vstříc požadavkům, které byly v průběhu přípravy eNeschopenky ze strany zástupců zaměstnavatelů vznášeny – lze se zaregistrovat k odběru notifikací od 1. 1. 2020, lze implementovat automatizované řešení pro stahování notifikací přímo do mzdových personálních softwarů a lze využívat i on-line služby na ePortálu ČSSZ – první z nich, „Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance“ je přitom spuštěna již od ledna 2019, nové služby budou spuštěny od 1. 1. 2020.

Na ePortálu ČSSZ je již spuštěna služba „Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců“, pomocí které si přihlášený uživatel ePortálu jako zaměstnavatel může přímo v prostředí ePortálu on-line určit, do jaké datové schránky (příp. na jaký e-mail) žádá od ČSSZ aktivní zasílání notifikací.

Aktuálně jsou všichni zaměstnavatelé též znovu postupně obesíláni s podrobnouinformací o možnostech získávání informací o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Přehledný průvodce pro různé situace z pohledu zaměstnavatelů a účetních/mzdových firem je uveřejněn na webu ČSSZ (ZDE).

Zdroj: www.mpsv.cz