Dopolední blok byl věnován aktuální energetické legislativě a úsporám, energetice pro program rozvoje Středočeského kraje, energetické odolnosti a dopadům krizové situace při narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu a otázkám, co vlastně pojem „Chytrá energie a služby“ zahrnuje.

V odpoledním bloku pak byla představena příprava a probíhající realizace územní energetické koncepce pro Středočeský kraj a příklady dobré praxe, jako je projekt SmartREx, sdílená elektromobilita, či zkušenosti z Kněžic, jakožto energeticky soběstačné obce.

-lhe-