Z dat vyplývá, že téměř devět z deseti dotázaných otců (87 procent) uvedlo, že by si přáli, aby jim zaměstnavatel vytvářel lepší podmínky pro plnění jejich rodičovských povinností.

Z průzkumu vyplynulo že:

  • 49 % otců si přeje pružné pracovní začlenění;
  • 21 % otců by si rádo vzalo rodičovskou dovolenou;
  • 25 % otců chce větší pochopení zaměstnavatele pro otcovské povinnosti;
  • 38 % otců by ocenilo podporu při péči o dítě

Zdroj: ENEI

Podle serveru Novinky.cz je nejzávažnějším zjištěním průzkumu to, že 46 procent dotázaných uvedlo, že zvažují změnu místa kvůli získání pružnějšího zaměstnání. Z analýzy výsledků průzkumu dále vyplývá, že kvůli výrazným změnám tradiční rodičovské role se ve zdravém a kulturním pracovním prostředí nakládá s muži i ženami stejně. Genderové rovnoprávnosti se dá ovšem dosáhnout až tehdy, pokud bude existovat rovný podíl otců ve výchově dětí, který bude nejen kulturně a sociálně přijatelný, ale i reálný. „Pokud zaměstnavatelé nepůjdou s dobou a nebudou pro to aktivně vytvářet podmínky, riskují odtažitost, ztrátu výkonu a dokonce diskriminaci mužské části pracovního kolektivu.“

Mnozí otcové se stydí využít výhod,“ uvedla doslova analýza ENEI. Novinky.cz dodaly, že odborníci však zároveň upozorňují, že ačkoli řada pracovišť zavedla pravidla umožňující větší vyváženost rodinného a pracovního života, mnoho mužů se bojí je využívat kvůli předsudkům svých spolupracovníků a rovněž z důvodu nedostatku vzorů ve svém okolí.

-pda-

Mají zaměstnavatelé vytvářet lepší podmínky pro zaměstnance-otce?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.