„Výsledky průzkumu svědčí o tom, že pozice žen v řídících orgánech rozhodujících o fungování a budoucnosti českých firem posílila. Přesto se nemůžeme srovnávat především s těmi státy, kde jsou povinné kvóty pro působení žen ve vedení společností. Například v Norsku působí v řídících orgánech firem 36 procent žen. Do budoucna předpokládáme další pozvolný růst, zavedení kvót ale v ČR neočekáváme,” citoval vedoucího Corporate Governance Centra ČR Jana Spáčila server Finanční noviny.cz.

Podíl členek představenstva v největších českých akciových společnostech vzrostl proti stavu před dvanácti lety ze 4,5 na 6,3 procenta. Nejvýraznější růst nastal podle analýzy Deloitte především u jednatelek společností s ručením omezeným. Zatímco tuto pozici v roce 2000 nezastávala v největších firmách ani jedna žena, o 12 let později se mezi stovku jednatelů dostalo osm žen. Stejně tak vzrostl podíl manažerek i v kontrolních orgánech společností. V porovnání s rokem 2000, kdy v dozorčích radách byly ženy zastoupeny osmi procenty, stoupla jejich působnost na 13,2 procenta. Ještě více se ženy propracovaly na pozice prokuristek, kde zasedají zhruba ve 22 procentech společností, což je o devět procentních bodů více než v minulosti.

Nejvíce žen manažerek působí v čele nemocnic a zdravotnických zařízení (17,6 procenta) a ve farmacii. Zajímavý je i nadprůměrný podíl žen ve vedení firem v dříve výhradně mužském sektoru, jako je průmysl (7,7 procenta), kam se v minulosti dostala málokterá žena.

-pda-