Klíčem k restartu ekonomiky je podle komory vzdělávání. Investice do technologií bez investic do kvalifikací však podle ní nebudou fungovat. Nestačí sebelepší zlepšování výuky ve školách, ta ročně podle zaměstnavatelů ovlivní méně než dvě procenta pracujících. „Země potřebuje investice do vzdělávání dospělých, které je schopno reagovat na změny trhu práce mnohem flexibilněji,“ uvádí Hospodářská komora.

Navrhuje zřídit systém celoživotního učení rychle reagující na změny. „Řada resortů k celoživotnímu učení přispívá, ale žádný skutečně neplní koordinační roli. Cílem zaměstnavatelů je proto ​vytvořit platformu pro partnerské řízení a koordinaci celoživotního učení, na které by participovali zástupci státu, zaměstnavatelů, odborů,“ míní komora.

O tom, jak dál s rozvojem a podporou odborného vzdělávání v Česku či jak nahradit chybějící zejména praktickou výuku v letošním školním roce, budou zaměstnavatelé hovořit s politiky zabývajícími se školstvím a vzděláváním v předvolební debatě Hospodářské komory, jejímž partnerem jsou Hospodářské noviny.

Zaměstnavatelé by se rádi více podíleli na tom, jak bude výuka na středních odborných školách vypadat, i na případných změnách v nabídce studijních oborů. Větší podíl odborného výcviku a praxe by se podle nich měl odehrávat přímo ve firmách, rádi by se tak přiblížili modelu duální formy vzdělávání, jak jej známe z Německa či Rakouska.

Z pohledu zaměstnavatelů je třeba se zaměřit také na řešení výpadku praktické výuky, tedy odborného výcviku a praxe, které organizují střední školy ve spolupráci s firmami. Letos můžeme očekávat, že bude hledat uplatnění 45 až 50 tisíc absolventů učňovských a středních odborných škol, kteří si vzhledem k uzavření škol a distanční výuce nemohli osvojit požadované znalosti, dovednosti a kompetence v potřebném rozsahu.

Zástupci zaměstnavatelů apelují na spolupráci zaměstnavatelů s ministerstvem školství při doplňování chybějící praktické výuky žáků středních odborných škol. „Není správné nechat řešení pouze na straně jednotlivých firem. Ty jsou pandemií do různé míry zasaženy, mají problémy s restartem, s kapacitami i kvalifikací svých pracovníků. Budou pravděpodobně dávat přednost pracovníkům s praxí před absolventy škol, které by navíc nezvládly doučovat z hlediska znalostí, dovedností a kompetencí, na které je nemohla připravit škola,“ uvádějí. Zapojit by se podle nich mohlo také ministerstvo práce a sociálních věcí, případně úřady práce.

Debatu Hospodářské komory a Hospodářských novin můžete sledovat živě na našem webu ve středu od 10:00. Zúčastní se jí ministr školství Robert Plaga (za ANO) a další reprezentanti politických stran. Za experty budou debatovat Stanislav Sedláček z představenstva Hospodářské komory, ředitel Vyšší odborné školy publicistiky Petr Uherka, vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze Matěj Sulitka a další.

Zdroj: www.ihned.cz