Evropská komise (EK) po dvou letech odblokovala čerpání 38 miliard korun z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), které pozastavila v lednu 2013. Komise tím reagovala na 52 auditů z loňského roku, které ukázaly zlepšení a zefektivnění kontroly.

Kvůli chybám u kritizovaných projektů však na ně EK pošle o 3,4 miliardy korun méně. OPPI spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu a v letech 2007 až 2013 v něm bylo k dispozici 82 miliard korun.

Česko může začít znovu čerpat finanční prostředky z Operačního programu Podnikání a inovace, jenž byl kvůli podezřením na pochybné veřejné zakázky pozastavený více než dva roky,” řekl první náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht.

Reálně to vypadalo tak, že žadatelé mohli své projekty předkládat ke schválení, následně je dostávali proplacené z národních zdrojů. Česko je však nemohlo posílat EK k takzvané certifikaci, tedy konečnému schválení a proplacení z evropských fondů. Nyní už mohou tyto peníze do Česka opět proudit.

Problematický byl projekt Hospodářské komory ČR a projekt Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), který dokonce prověřoval i Evropský úřad pro boj proti korupci.

Komisi se nelíbilo hlavně to, že řídící orgán, kterým je u OPPI ministerstvo průmyslu a obchodu, delegoval kontrolní funkci právě na Hospodářskou komoru ČR. Ta tak v některých případech kontrolovala sama sebe.

V případě ČMZRB komise kritizovala to, že na začátku končícího programovacího období byla vybrána jako finanční zprostředkovatel, aniž by došlo k zadání veřejné zakázky na služby, které souvisejí s prováděním záručního fondu. To byl podle názoru auditorů EK netransparentní způsob v rozporu s platnými právními předpisy EU.

EK už dříve podmínila uvolnění evropských peněz výsledky auditního šetření za rok 2014. “Náš tým provedl 52 auditů na 52 náhodně vybraných projektech v celkovém objemu auditovaných prostředků přesahující 5,5 miliardy korun. Zkontrolovali jsme mimo jiné funkčnost řídicího a kontrolního systému a také plnění doporučení pro jeho zefektivnění. Auditoři ověřili desítky výběrových řízení, auditní spis čítá tisíce stran,” uvedl ředitel Auditního orgánu Evžen Mrázek. Podle něj audit prokázal zlepšení, což následně potvrdila i EK.

Kvůli předchozím chybám však České republice snížila podíl evropských peněz na financování těchto projektů. U projektu kontrol realizovaných Hospodářskou komorou ČR šlo o 1,6 miliardy korun z reálně vynaložených nákladů na projekt. U ČMZRB snížila podíl evropského financování plošně o 25 procent, což v přepočtu na peníze činí 1,8 miliardy korun.

OPPI spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. V letech 2007 až 2013 v něm bylo k dispozici 82 miliard korun.

 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-