Podle analýzy ministerstva financí je vyšší zadluženo způsobeno hlavně tím, že ministerstvo financí emitovalo dluhopisy do rezervy, kterou použije na očekávanou splátku v polovině dubna. Za posledních 12 měsíců stát ale i tak zvýšil svůj dluh o téměř 188 miliard korun. Během loňského roku se státní dluh zvýšil o téměř 166 miliard na 1,344 bilionu korun.

Ministerstvo financí během prvního čtvrtletí 2011 emitovalo státní dluhopisy na domácím trhu za 39,4 miliardy korun. V oblasti zahraničního financování byl v prvním čtvrtletí uskutečněn pouze doprodej variabilně úročeného dluhopisu denominovaného v euru z vlastního portfolia ministerstva financí ve výši 37,5 milionu eur, tedy 927 milionů korun. To je podle analýzy ministerstva přibližně jedno procento maximálního limitu pro vydání dluhopisů v zahraničí.

-red-