Míra pracovního stresu se rok od roku zvyšuje. A zaměstnavatelé nevytvářejí takové podmínky na pracovištích, které by vedly k jeho snížení. Vyplynulo to z nedávného průzkumu společnosti GfK Czech, kterého se zúčastnilo přes 800 respondentů.

V průzkumu 42 procent lidí uvedlo, že trpí stresem v práci. Více si stěžovali vedoucí a manažeři než řadoví zaměstnanci. Stres v práci zažívají především vysokoškolsky vzdělaní jedinci a více muži než ženy,“ říká Eva Vlčková z GfK a doplňuje, že více než polovina trpí vypětím i několikrát týdně.

Za spouštěč stresu považuje téměř polovina lidí špatné mezilidské vztahy. Uvedlo to 42 procent mužů a 60 procent žen. Druhým rizikovým faktorem je nepřiměřené pracovní zatížení a třetím nedostatečné ohodnocení v práci, a to jak finanční, tak nefinanční povahy.

Jako další problémy dotázaní uvedli nejistotu zaměstnání, propouštění, reorganizaci, nedostatečnou komunikaci v rámci firmy nebo nedostatečně vymezené úkoly a povinnosti.

První věcí, kterou se lidé snaží dělat, pokud se dostanou do stresové situace, je pozitivní myšlení. Využívá ho 40 procent respondentů. Druhou pomůckou je přestávka v práci, při které se lidé snaží na práci nemyslet. Ta pomáhá 36 procentům zaměstnanců. Třetím významným lékem na zátěž je fyzický pohyb ve formě procházky, protažení těla nebo krátkého cvičení, který užívá více než třetina lidí. Dále se dotázaní odreagovávají pitím kávy či energetických nápojů, rozhovory s kolegy nebo sladkostmi.

Trpíte kvůli práci stresem?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.