Následují občerstvení na pracovišti a penzijní připojištění. Novým trendem jsou benefity, které mají zaměstnancům usnadnit skloubení práce a péče o děti, například příspěvek na školné, chůvu či jesle. Podle expertů poradenské společnosti jsou novým trendem poslední doby výhody, které pracujícím rodičům umožní nevzdávat se kariéry a zároveň velká flexibilita poskytovaných benefitů.

Nárok na pět týdnů dovolené mají zaměstnanci 82 procent firem. Pětitýdenní dovolenou nabízejí zejména farmaceutické firmy, finanční instituce, včetně pojišťoven, společnosti v oblasti chemického průmyslu, v sektoru logistiky či rychloobrátkového zboží. Hromadné čerpání dovolené využívá 21 procent společností a průměrná délka hromadné dovolené je deset dní.

Stravenky poskytuje svým zaměstnancům 76 procent společností. Hodnota jedné stravenky na den dosahuje v průměru 75 Kč. Firmy, které mají vlastní stravovací zařízení, přispívají v průměru 46 korunami. Vlastní stravovací zařízení mají nejčastěji logistické společnosti a průmyslové podniky.

Penzijní připojištění patří stále mezi nejčastěji poskytované finanční výhody. Svým zaměstnancům jej nabízí 72 procent zaměstnavatelů. Stále více z nich usiluje o to, aby se zaměstnanci na tomto benefitu podíleli svými příspěvky. Tento rostoucí trend vychází ze snahy zaměstnavatelů angažovat zaměstnance do poskytovaných výhod, a maximálně tak zajistit, že benefity, které dostávají, opravdu chtějí a využívají. Zatímco v loňském roce vyžadovalo příspěvek ze strany zaměstnance 29 procent společností, letos jej chce 62 procent.

Firmy přispívají na penzijní připojištění měsíčně v průměru 1730 Kč vrcholovému managementu, 740 Kč střednímu managementu a 600 Kč ostatním zaměstnancům. Tento příspěvek využije v průměru 65 procent zaměstnanců.

Systém cafeteria, čili volitelné zaměstnanecké výhody, provozuje téměř třetina společností v ČR. Zaměstnanci si mohou vybírat z mnoha benefitů, téměř v žádné firmě mezi nimi nechybí příspěvek na sportovní vyžití, kulturní akce a rekreaci. O oblíbenosti systému volitelných výhod mezi zaměstnanci svědčí i fakt, že zaměstnanci v rámci systému cafeteria v průměru vyčerpají 99 procent rozpočtu.

Studie PayWell 2011 je mzdový průzkum, který mapuje trendy základních a celkových mezd včetně poskytovaných zaměstnaneckých benefitů v České republice.

-pda-